Gå til innhold

Harold Mc Innes

Tidligere ansatt

Anonymous

Harold Mc Innes har 33 publikasjoner ved NILU:

Test Centre Mongstad. Spredningsberegninger for utslipp til luft fra Test Centre Mongstad (TCM).

Berglen, T.F.; Gjerstad, K.I.; Knudsen, S.; Mc Innes, H.; Tønnesen, D.

2008

Ormen Lange landanlegg. Konsekvenser av utslipp til luft – oppdatering av tidligere rapport.

Mc Innes, H.; Knudsen, S.; Solberg, S.; Wathne, B.; Høgåsen, T.; Aarrestad, P.A.; Reitan, O.

2008

Exposure of children and adults to particulate matter in urban areas – model calculations.

Fløisand, I.; Mc Innes, H.; Broday, D.; Lützenkirchen, S.; Holländer, W.; Bartonova, A.; Jablonska, H.T.B.

2007

Calculations of personal exposure to particulate matter in urban areas.

Fløisand, I.; Laupsa, H.; Broday, D.; Bøhler, T.; Holländer, W.; Lützenkirchen, S.; Housiadas, C.; Stubos, T.; Mc Innes, H.

2007

The Air Quality Management System AirQUIS.

Slørdal, L.H.; Mc Innes, H.; Krognes, T.

2007

EIF-Air. Emissions from four different sources in the North Sea and the Norwegian Sea.

Knudsen, S.; Mc. Innes, H.; Løken, T.; Larssen, T.; Høgåsen, T.

2007

A tool to identify the contribution of pollution sources and personal behaviour to inhaled dose. Poster presentation.

Bartonova, A.; Broday, D.; Fløisand, I.; Holländer, W.; Mc Innes, H.; Lützenkirchen, S.

2006

Exposure of children to particulate matter in urban areas – model calculations.

Fløisand, I.; Mc Innes, H.; Broday, D.; Lützenkirchen, S.; Holländer, W.; Bartonova, A.

2006

Calculations of personal exposure to particulate matter in urban areas.

Fløisand, I.; Laupsa, H.; Broday, D.; Bøhler, T.; Holländer, W.; Lützenkirchen, S.; Housiadas, C.; Stubos, T.; Mc Innes, H.

2006

2006

Modelling personal exposure to particulate matter in the Haifa Bay area.

Fløisand, I.; Broday, D.; Mc Innes, H.; Laupsa, H.; Holländer, W.; Flickstein, B.

2006

Tools for assessing emissions and urban air quality abatement studies.

Mc Innes, H.; Jablonska, H.T.B.; Innset, B.; Laupsa, H.

2006

Impact of long range transported air pollution on exposure in Norwegian cities.

Larssen, S.; Slørdal, L.H.; Laupsa, H.; Mc Innes, H.; Aas, W.

2006

Urban exposure of children to particles – model calculations.

Fløisand, I.; Mc Innes, H.; Broday, D.; Lützenkirchen, S.; Holländer, W.; Bartonova, A.

2006

Tools for emission assessment and abatement studies.

Mc Innes, H.; Jablonska, H.T.B.; Innset, B.

2006

EIF-air. Drilling, production and transport Norne.

Knudsen, S.; Mc Innes, H.; Larssen, T.; Høgåsen, T.

2006

Children and adults in cities: differences in exposure to particulate matter.

Fløisand, I.; Mc Innes, H.; Broday, D.; Lützenkirchen, S.; Holländer, W.; Bartonova, A.

2005

Urban Exposure. Haifa case study. Powerpoint presentation.

Broday, D.; Mc Innes, H.; Fløisand, I.; Laupsa, H.

2005

Konsekvenser av utslipp av nitrogenforbindelser til luft fra kraftvarmeverk. Fiborgtangen, Skogn.

Knudsen, S.; Aarrestad, P.A.; Mc Innes, H.; Reitan, O.; Skjelkvåle, B.L.

2002

Harold Mc Innes har 33 publikasjoner ved NILU:

Test Centre Mongstad. Spredningsberegninger for utslipp til luft fra Test Centre Mongstad (TCM).

Berglen, T.F.; Gjerstad, K.I.; Knudsen, S.; Mc Innes, H.; Tønnesen, D.

2008

Ormen Lange landanlegg. Konsekvenser av utslipp til luft – oppdatering av tidligere rapport.

Mc Innes, H.; Knudsen, S.; Solberg, S.; Wathne, B.; Høgåsen, T.; Aarrestad, P.A.; Reitan, O.

2008

Exposure of children and adults to particulate matter in urban areas – model calculations.

Fløisand, I.; Mc Innes, H.; Broday, D.; Lützenkirchen, S.; Holländer, W.; Bartonova, A.; Jablonska, H.T.B.

2007

Calculations of personal exposure to particulate matter in urban areas.

Fløisand, I.; Laupsa, H.; Broday, D.; Bøhler, T.; Holländer, W.; Lützenkirchen, S.; Housiadas, C.; Stubos, T.; Mc Innes, H.

2007

The Air Quality Management System AirQUIS.

Slørdal, L.H.; Mc Innes, H.; Krognes, T.

2007

EIF-Air. Emissions from four different sources in the North Sea and the Norwegian Sea.

Knudsen, S.; Mc. Innes, H.; Løken, T.; Larssen, T.; Høgåsen, T.

2007

A tool to identify the contribution of pollution sources and personal behaviour to inhaled dose. Poster presentation.

Bartonova, A.; Broday, D.; Fløisand, I.; Holländer, W.; Mc Innes, H.; Lützenkirchen, S.

2006

Exposure of children to particulate matter in urban areas – model calculations.

Fløisand, I.; Mc Innes, H.; Broday, D.; Lützenkirchen, S.; Holländer, W.; Bartonova, A.

2006

Calculations of personal exposure to particulate matter in urban areas.

Fløisand, I.; Laupsa, H.; Broday, D.; Bøhler, T.; Holländer, W.; Lützenkirchen, S.; Housiadas, C.; Stubos, T.; Mc Innes, H.

2006

2006

Modelling personal exposure to particulate matter in the Haifa Bay area.

Fløisand, I.; Broday, D.; Mc Innes, H.; Laupsa, H.; Holländer, W.; Flickstein, B.

2006

Tools for assessing emissions and urban air quality abatement studies.

Mc Innes, H.; Jablonska, H.T.B.; Innset, B.; Laupsa, H.

2006

Impact of long range transported air pollution on exposure in Norwegian cities.

Larssen, S.; Slørdal, L.H.; Laupsa, H.; Mc Innes, H.; Aas, W.

2006

Urban exposure of children to particles – model calculations.

Fløisand, I.; Mc Innes, H.; Broday, D.; Lützenkirchen, S.; Holländer, W.; Bartonova, A.

2006

Tools for emission assessment and abatement studies.

Mc Innes, H.; Jablonska, H.T.B.; Innset, B.

2006

EIF-air. Drilling, production and transport Norne.

Knudsen, S.; Mc Innes, H.; Larssen, T.; Høgåsen, T.

2006

Children and adults in cities: differences in exposure to particulate matter.

Fløisand, I.; Mc Innes, H.; Broday, D.; Lützenkirchen, S.; Holländer, W.; Bartonova, A.

2005

Urban Exposure. Haifa case study. Powerpoint presentation.

Broday, D.; Mc Innes, H.; Fløisand, I.; Laupsa, H.

2005

Konsekvenser av utslipp av nitrogenforbindelser til luft fra kraftvarmeverk. Fiborgtangen, Skogn.

Knudsen, S.; Aarrestad, P.A.; Mc Innes, H.; Reitan, O.; Skjelkvåle, B.L.

2002