Gå til innhold

Leif Otto Hagen

Tidligere ansatt


Cristin  

Anonymous

Leif Otto Hagen har 67 publikasjoner ved NILU:

Sporelementer i luft i Oslo. Sammendrag.

Steinnes, E.; Berg, T.; Hagen, L.O.; Siegle, S.; Vadset, M.; Åberg, G.

2004

Air quality in Europe. State and trends 1990-99.

Larssen, S.; Barrett, K. J.; Fiala, J.; Goodwin, J.; Hagen, L. O.; Henriksen, J. F.; de Leeuw, F.; Tarrasón, L.

2003

Sporelementer i svevestøv i Oslo.

Steinnes, E.; Berg, T.; Hagen, L.O.; Siegle, S.; Vadset, M.; Åberg, G.

2003

European air quality in 1997.

Larssen, S.; Hagen, L.O.; Sluyter, R.; Hooydonk, P. van.

2002

European air quality in 1998.

Larssen, S.; Hagen, L.O.; Sluyter, R.; Hooydonk, P. van.

2002

Konsekvenser av utslipp av NOx til luft fra kraftvarmeverk. Vurdering av tre alternativer. Fiborgtangen, Skogn.

Hagen, L. O.; Aarrestad, P. A.; Guerreiro, C.; Reitan, O.; Skjelkvåle, B. L.

1999

Partikkelforurensning fra piggdekk.

Larssen, S.; Hagen, L O.

1997

Air pollution in the border areas of Norway and Russia. Summary report 1990-1991.

Sivertsen, B.; Makarova, T.; Hagen, L O.; Baklanov, A A.

1992

Luftforurensninger i grenseområdene Norge/Sovjetunionen januar 1990 – mars 1991.

Sivertsen, B.; Hagen, L.O.; Hellevik, O.; Henriksen, J.F.

1991

Leif Otto Hagen har 67 publikasjoner ved NILU:

Sporelementer i luft i Oslo. Sammendrag.

Steinnes, E.; Berg, T.; Hagen, L.O.; Siegle, S.; Vadset, M.; Åberg, G.

2004

Air quality in Europe. State and trends 1990-99.

Larssen, S.; Barrett, K. J.; Fiala, J.; Goodwin, J.; Hagen, L. O.; Henriksen, J. F.; de Leeuw, F.; Tarrasón, L.

2003

Sporelementer i svevestøv i Oslo.

Steinnes, E.; Berg, T.; Hagen, L.O.; Siegle, S.; Vadset, M.; Åberg, G.

2003

European air quality in 1997.

Larssen, S.; Hagen, L.O.; Sluyter, R.; Hooydonk, P. van.

2002

European air quality in 1998.

Larssen, S.; Hagen, L.O.; Sluyter, R.; Hooydonk, P. van.

2002

Konsekvenser av utslipp av NOx til luft fra kraftvarmeverk. Vurdering av tre alternativer. Fiborgtangen, Skogn.

Hagen, L. O.; Aarrestad, P. A.; Guerreiro, C.; Reitan, O.; Skjelkvåle, B. L.

1999

Partikkelforurensning fra piggdekk.

Larssen, S.; Hagen, L O.

1997

Air pollution in the border areas of Norway and Russia. Summary report 1990-1991.

Sivertsen, B.; Makarova, T.; Hagen, L O.; Baklanov, A A.

1992

Luftforurensninger i grenseområdene Norge/Sovjetunionen januar 1990 – mars 1991.

Sivertsen, B.; Hagen, L.O.; Hellevik, O.; Henriksen, J.F.

1991