Gå til innhold

Tore Nilsen

Tidligere ansatt

Anonymous

Tore Nilsen har 3 publikasjoner ved NILU:

Observasjoner av atmosfæriske parametere ved Troll-stasjonen i Antarktis – forskning og overvåkning basert på lange tidsserier. Fase 1 (2005/06) – NFR/NARE prosjekt 168908/S30.

Hansen, G.; Aspmo, K.; Berg, T.; Edvardsen, K.; Fiebig, M.; Kallenborn, R.; Lunder, C.; Nilsen, T.; Schmidbauer, N.; Solberg, S.; Stebel, K.; Wasseng, J.; Yttri, K.E.

2007

Kravspesifikasjon for nytt datainnsamlingssystem for NILU.

Marsteen, L.; Berg, T.C.; Nilsen, T.

2003

Tore Nilsen har 3 publikasjoner ved NILU:

Observasjoner av atmosfæriske parametere ved Troll-stasjonen i Antarktis – forskning og overvåkning basert på lange tidsserier. Fase 1 (2005/06) – NFR/NARE prosjekt 168908/S30.

Hansen, G.; Aspmo, K.; Berg, T.; Edvardsen, K.; Fiebig, M.; Kallenborn, R.; Lunder, C.; Nilsen, T.; Schmidbauer, N.; Solberg, S.; Stebel, K.; Wasseng, J.; Yttri, K.E.

2007

Kravspesifikasjon for nytt datainnsamlingssystem for NILU.

Marsteen, L.; Berg, T.C.; Nilsen, T.

2003