Gå til innhold

Kulturminner og materialer

NILU har utviklet teknikker og strategier for å vurdere inneklima i ulike typer muséer, arkiv, bibliotek og historiske bygninger, bl.a. gjennom flere EU-finansierte forskningsprosjekter.

Basert på dette kan våre forskere tilby spesialkompetanse innen vurdering av innemiljø i utstillinger, magasiner og arkiver, i tillegg til overvåkning av gjenstander i transitt. Vi tilbyr også akselererte tester i klimaskap for vurdering av nedbrytningsmekanismer for ulike typer materialer. I slike tester kan man variere mengde og ulike typer forurensning, i tillegg til ulike klimaparametre.

NILU gjennomfører også målinger og måleprogrammer som måler forventet atmosfærisk korrosjon og nedsmussing av materialer. Dette gjøres ved felteksponeringer av de aktuelle materialene og mulig samtidig måling av forurensninger og klimaparametre som kan forklare graden av nedbrytning/nedsmussing. For en del metaller, som kan brukes som generelle indikatorer, kan atmosfærens korrosivitet bestemmes som korrosjonsklasser fra ISO-standarder.

NILU vurderer også betydningen av målt korrosivitet for følsomme kulturminner, etter retningslinjer utviklet i europeiske prosjekter.