Gå til innhold

Lavkostsensorer for overvåkning av luftkvalitet

Målestasjonene som overvåker luftkvaliteten i norske byer er underlagt streng kvalitetskontroll, og genererer data av høy kvalitet.

De senere årene er det kommet en rekke rimelige sensorer for måling av luftkvalitet på markedet – såkalte mikrosensorer. Denne typen sensorer gjør det mulig å bygge tette nettverk, og i kombinasjon med data fra målestasjonene og modellberegninger kan man etter hvert få luftkvalitetsdata i sanntid med svært høy romlig oppløsning. Men kvaliteten på dataene fra de fleste lav-kostsensorene har fremdeles rom for forbedring.

NILU har siden 2011 utført omfattende studier av bruk av lavkostsensorer og -systemer for overvåkning av luftkvalitet. Ett eksempel er det NILU-koordinerte CITI-SENSE-prosjektet (EU FP7-prosjekt nr. 308524), som blant annet implementerte det hittil største nettverket av lavkostsensorer i verden. I 2015-2016 var mer enn 330 lavkostsensorer utplassert i ni europeiske byer, der de samtidig målte luftkvaliteten over en periode på flere måneder.

NILUs ervervede kompetanse og erfaring gjør oss i stand til å tilby forskningsbasert støtte til norske kommuner som ønsker å utvikle lavkostsensornettverk og tilhørende informasjonsløsninger for luftkvalitet.

Evaluering og validering av lavkostsensorer

Nøyaktig evaluering og validering av målinger utført ved hjelp av lavkostsensorer er viktig. Studier har vist at dagens lavkostsensorer tilbyr målinger av varierende kvalitet. Sensorene, som er beregnet på å måle luftforurensning i form av gass og partikler, kan f.eks. påvirkes av ulike værforhold (vindhastighet, temperatur, fuktighet) eller være «kryssfølsomme» og blande sammen flere ulike forurensninger.

Lavkostsensorer montert på målestasjon i Kirkeveien
Evaluering av lavkostsensorer. Sensorene er montert på målestasjonen i Kirkeveien i Oslo. Foto: Jøran Solnes Skaar

NILU har etablert den nødvendige infrastrukturen for å sammenlikne lavkostsensorers ytelse med referanseinstrumenteringen under både kontrollerte laboratorieforhold og reelle feltforhold.

Behandling av data fra lavkostsensorene

Et tilstrekkelig tett nettverk av lavkostsensorer for luftkvalitet fordrer også mulighet til å importere, lagre, eksportere og behandle store mengder heterogene data i sanntid. NILU bygger for tiden en åpen datainfrastruktur for å kunne tilby skalerbar «Data as a Service».

Både kommersielle og ikke-kommersielle aktører får dermed muligheten til å benytte seg av en datainfrastruktur som er designet og utviklet for å få mest mulig ut av lavkostsensorene.

Høyoppløselig luftkvalitetsinformasjon i sanntid

NILU er i ferd med å utvikle metoder for å radikalt forbedre datakvaliteten fra lavkostsensorene. Resultatene kan brukes til å vurdere lokal luftkvalitet med høy nøyaktighet, høy romlig oppløsning og i nær sanntid ved hjelp av maskinlæring og dataassimileringsteknikker. Dette vil revolusjonere både mengde og type luftkvalitetsinformasjon vi kan gi til publikum.