Gå til innhold

Jobbsøker

Vil du bidra til å skape bærekraftig utvikling?

Vi forsker på atmosfærens sammensetning, klimaendringer, luftkvalitet, miljøgifter, helseeffekter, bærekraftige systemer, sirkulær økonomi og digitalisering. Gjennom forskning, tjenester, innovasjon og muliggjørende teknologier bidrar NILU til bærekraftige løsninger på aktuelle samfunns- og næringslivsutfordringer.

NILU er internasjonalt ledende på klima- og miljøforskning, og vi er alltid på jakt etter gode kandidater med relevant kompetanse. Har du lyst til å være en del av et mangfoldig, ambisiøst og fremtidsrettet forskningsmiljø? Se våre ledige stillinger eller ta kontakt.

Våre verdier

Integritet:

NILU er, som et forskningsinstitutt, helt avhengig av at det ikke kan stilles spørsmål ved vår uavhengighet og troverdighet. Dette medfører at vi ikke kan ta politiske eller økonomiske hensyn i våre konklusjoner og ikke la oss påvirke til å tilpasse våre råd og konklusjoner til kortsiktige ønsker og behov.

Kompetanse:

NILUs styrke er og må være instituttets samlede kompetanse. Dette omfatter både sterk kompetanse innen våre spesifikke fagdisipliner og kompetanse i å utnytte denne sterke fag-kompetansen i samarbeid med andre fagretninger og -disipliner.

Samfunnsnytte:

NILU er et anvendt forskningsinstitutt som i hovedsak skal utføre forskning som raskt kan bidra til å løse utfordringer og problemer i samfunnet gjennom publisering, rådgiving og utvikling av nye tjenester eller produkter.