Gå til innhold

Analyse av miljøprøver

NILU har høy kompetanse på bestemmelse av ulike komponenter i miljøprøver. De ulike prøvetypene krever forskjellige og spesielle typer prøveforberedelser.

Teknologien utvikles kontinuerlig, og dette gjør det mulig å analysere stadig nye komponenter. Med avansert analyseutstyr, blant annet flere høyoppløselige massespektrometre, utfører vi svært nøyaktige målinger av både organiske og uorganiske forurensninger.

Akkreditering

NILU er akkreditert i henhold til NS-EN ISO / IEC 17025 for bestem­melse av en rekke komponenter i ulike matrikser.
Se akkrediteringsdokument