Gå til innhold

Perfluorerte stoffer (PFOS, PFOA, PFAS)

NILU tilbyr analyser for bestemmelse av per- og polyfluorerte alkylstoffer (PFAS-er) i ulike prøvetyper. Vi benytter væskekromatografi med et massespektrometer som detektor ved bestemmelse av PFAS-er.

PFAS-er har blitt produsert industrielt i flere tiår. Tilstedeværelsen av PFAS i miljøet ble bekreftet allerede på 1970 tallet, men det var da ikke tilfredsstillende metoder for bestemmelse av stoffene.

Den meste velkjente PFAS-en er PFOS, denne forbindelsen har fått mye oppmerksomhet fordi stoffet ble påvist i høye konsentrasjoner i blodprøver fra mennesker og i marine pattedyr, fra avsidesliggende områder.

I 2004 utviklet NILU en metode for bestemmelse av disse stoffene og har siden gjennomført en rekke analyser av ulike prøvetyper for mange av disse forbindelsene.

Nedenfor er et utvalg av de PFAS-ene vi kan analysere for. Ta kontakt for andre analyser.

Et utvalg PFAS-er vi kan bestemme:

FOSA
PFBS
PFPeS
PFHxS
PFOS
PFNS
PFDS
PFBA
PFHxA
PFHpA
PFOA
PFNA
PFDA
PFUnDA
PFDoDA
PFTrDA
PFTeDA

Fluortelomer alkoholer (FTOHs) og FOSEs/FOSAs