Gå til innhold

Cytotoksisitetstesting

Cytotoksisitetstesting brukes ofte som en første screening for potensiell toksisitet av en testsubstans, og dermed  risiko for helseskader.

Cellekultur
Cellekultur

Ved NILUs helseeffektlaboratorium undersøker vi cytotoksisitet ved hjelp av forskjellige kvantitative metoder som måler celledød/celleoverlevelse etter eksponering av humane og mammalske cellekulturer fra ulike organer. Cytotoksisitetstesting kan også utføres i avanserte 3D-modeller (lunge og lever).

Validerte testmetoder:

Vi gjennomfører et bredt spekter av validerte tester som inkluderer:

  • Plating Efficiency essay
    (OECD testretningslinje 476)
  • Trypan Blue Exclusion essay
  • Relative Growth Activity essay
  • Cell Proliferation essay
  • Colony Forming Efficiency essay