Gå til innhold

Gentoksisitetstesting

NILUs helseeffektlaboratorium har god ekspertise innen gentoksisitetstesting og bruker en rekke testmetoder for å teste potensiell gentoksisitet av nanomaterialer, miljøgifter,og andre kjemikalier, på DNA, gener eller kromosomer. Våre testpakke dekker regulatorisk krav til gentoksisitetstesting, og kan utføres under GLP.

DNA-skade

Comet assay

Vi undersøker vi DNA-skade og gentoksisitet ved å måle enkelttrådbrudd og oksidative baseskader ved kometanalyse. Undersøkelsen kan også kjøres som high-throughput metode.

Ɣ-H2AX assay

Vi undersøker DNA dobbelttrådbrudd ved hjelp av Ɣ-H2AX assay.

Kromosomskade (Mammalian micronucleus test)

Vi utfører mikronukleustest (OECD testretningslinje 487) for å avdekke kromosomskade (klastogen eller aneugen effekt, i kontrast til genmutasjonstest som avdekker genskader).

Genmutasjonstesting

Vi undersøker potensiell mutagen effekt av en substans med genmutasjonstest.  Genmutasjoner er et viktig toksikologisk endepunkt siden det refererer til kjemikalier som kan være potensielt kreftfremkallende.

Vi utfører in vitro HPRT mutasjonstest (OECD testretningslinje 476) og Mouse Lymphomatest (OECD testretningslinje 490) for analyse av genmutasjoner.

Celletransformasjonstest (Biomarkør for kreft)

Vi utfører celletransformasjonstest (Cell transformation assay Bhas42) for testing av gentoksiske og ikke-gentoksiske stoffer, basert på  morfologisk transformasjon som endepunkt. Transformerte celler med ukontrollert cellevekst danner kolonier, eller foci, som telles.