Gå til innhold

Airborne Microplastic Detection, Origin, Transport and Global Radiative Impact

Prosjekt

Prosjektet, med kortnavnet "MAGIC", vil inkludere nyvinninger innen atmosfærisk prøvetaking (f.eks. fra Global Atmosphere Watch-stasjoner, GAW) og deteksjon av mikroplast (f.eks. lange tidsserier med målinger) i atmosfæriske sprednings- og inverse modelleringsalgoritmer.

Dette vil tillate nøyaktig bestemmelse av de atmosfæriske nivåene, presis kvantifisering av kilder og pålitelig begrensning av det atmosfæriske budsjettet.

Viktige prosesser som påvirker den atmosfæriske spredningen av mikroplast skal studeres nøye (så som turbulensindusert resuspensjon og oseanisk utstøting, ikke-sfærisk partikkelmodellering) og modelleres for første gang.

Den innhentede kunnskapen vil bli brukt til å svare på MAGICs hovedmål: Å avgjøre mikroplastens rolle i det globale strålingsbudsjettet nå og i fremtiden.

Vårt tverrfaglige team er i en unik posisjon til å vurdere tilstanden til atmosfæriske utslipp av mikroplast,  samt dynamikken og mikroplastens innvirkning på jordens strålingsbalanse.

Dette vil gjøre det mulig å gjennomføre en målrettet undersøkelse og overvåkning av atmosfæriske mikroplastsignaler i atmosfæriske data og spredningsmodeller.

Mål for prosjektet

Det primære målet til MAGIC er å undersøke kilder og synker av atmosfærisk mikroplast som transporteres til avsidesliggende områder gjennom atmosfæren, og deres påfølgende klimatilbakemeldinger.

Sekundære mål er å:

  1. Utvikle FLEXPART-modellen for å gjøre rede for ikke-sfæriske strukturer (mikrofibre).
  2. Utvikle en invers modelleringsalgoritme som skal brukes til kildekvantifisering av atmosfærisk mikroplast.
  3. Identifisere kildeopprinnelsen til atmosfærisk mikroplast avsatt i snø og is på høyere nordlige breddegrader.
  4. Utvikle og ta inn en modul i FLEXPART for resuspensjon av atmosfærisk mikroplast (gresshoppeeffekt, simuleringer med store virvler).
  5. Lage protokoller for standard operasjonsprosedyrer for prøvetaking av atmosfærisk mikroplast i PM10.
  6. Utvikle en analytisk bestemmelsesmetodikk for atmosfærisk mikroplast (TED-MS, TD-PTR-MS).
  7. Definere den klimatiske rollen/påvirkningen av atmosfærisk mikroplast i nåtid og fremtid (strålingsoverføringsmodellering).