Gå til innhold

Spredningsberegninger av utslipp til luft ved Årdal Metallverk

Prosjekt

NILU har studert effekten av aluminiumsproduksjon på miljøet rundt norske aluminiumssmelteverk ved hjelp av beregninger og målinger siden tidlig på 1970-tallet.

I dette prosjektet er det beregnet bakkekonsentrasjoner for SO2, støv og fluorider, samt metallkomponentene i utslippstillatelsen ved smelteverket i Årdal, Vestland.

Beregningene er basert på en konservativ metodikk (CONDEP) og utslippene er hentet fra utslippstillatelsen som en vurdering av «worst-case».

Kartleggingen gir svar på om det er fare for overskridelse av enkelte forurensningskomponenter, eller om utslippene tilsier bakkekonsentrasjoner under gjeldende grenseverdier.

For eksempel viser resultatene at det med god margin ikke vil være overskridelse av grenseverdiene for SO2 rundt anlegget.