Gå til innhold
Jente som nyser i et lommetørkle

Utvikling av en polleninformasjonstjeneste basert på data fra satellittplattformene Sentinel – Fase 1-3

Prosjekt

Prosjektet er en videreføring av SEN4POL fase 1 og skal undersøke muligheter for å bruke satellittdata for å kartlegge og varsle forekomst av bjørkepollen i Norge.

Prosjektet utnytter dataene som fremskaffes av Sentinel-2 og Sentinel-3-plattformene, som drives av det europeiske Copernicus-programmet, til å gi mer romlig detaljert informasjon om vegetasjonsstatus og overflateegenskaper.

Denne informasjonen brukes til å utarbeide forbedrede prognoser på oppstart av bjørkepollensesongen. Vi bruker primært Ocean and Land Color Instrument (OLCI) og Sea and Land Surface Temperature Radiometer (SLSTR) på Sentinel-3 og Multi Spectral Instrument (MSI) ombord på Sentinel-2-plattformen.

Det langsiktige målet med prosjektet er å utvikle en automatisert pollentjeneste som kan driftes og brukes internt av Norges Astma og Allergiforbund (NAAF) for å støtte arbeidet med å utføre det statlige mandatet organisasjonen har om å levere pollenprognoser til offentligheten.

Prosjektet er et samarbeid mellom NILU, Norsk Regnesentral og Norges Astma og Allergiforbund (NAAF).