Gå til innhold

Improved energy efficiency of school buildings in Zulawy Wislane

Prosjekt

Klimaendringene kommer til uttrykk gjennom stigende havnivå, hetebølger, skogbranner, tørke, flom og økende temperaturer. De påvirker alle økosystemer og biologisk mangfold, så vel som økonomisk vekst, infrastruktur og livskvalitet. Det er et presserende behov for å redusere utslippene som reflektert i Paris-avtalen fra 2015 og EUs 2030 klima- og energirammeverk.

Green Zulawy-prosjektet har som mål å forbedre energieffektiviteten til skolebygg, redusere CO2-utslipp, øke andelen energi som genereres fra fornybare energikilder, og øke bevisstheten om energieffektivitet hos innbyggerne.

Følgende hovedoppgaver er planlagt:

• Workshops for kartlegging av interessenter, engasjement og samskaping

• Kapasitetsbygging, opplæring og kunnskapsdeling om løsninger, inkludert naturbaserte løsninger for å forbedre energieffektiviteten

• Bevisstgjøring og utdanningsaktiviteter overfor skoleelever og lærere

• Termisk modernisering i tre barneskoler

• Lab- og feltstudieturer – naturbaserte løsninger og fornybare energianlegg i Norge

• Analyse av prosjektets innvirkning på samfunnet

Prosjektleder:

Ms Anna Uzdowska, Head of the Development Department, Gmina Nowy Staw