Gå til innhold

Å engasjere innbyggere i å styrke matmangfold i byer

Prosjekt

"Dyrk din egen mat i korridoren i blokka der du bor, samtidig som du reduserer klimagassutslipp, matavfall, energi- og transportkostnader! Forbedre helsen ved å endre spisevaner og engasjere deg mer med naboene dine!»

Hovedmålet med SmartFood-prosjektet (https://smartfood.city/) er å gi et nytt evidensbasert sosioteknologisk rammeverk for bærekraftig matproduksjon og forbruk i retning fremtidens bærekraftige smartby. Ved å engasjere mikro-lokale samfunn i å ta i bruk nyskapende egenproduksjon av mat og få til atferdsendring i form av kostholdsendringer, med det formål å forbedre helseresultater og redusere klimagassutslipp, vil vi redusere energisløsing, forbedre sosial inkludering og skape større bevissthet hos innbyggerne.

SmartFood integrerer toppmoderne tverrfaglig forskning på urban matforbruk og produksjon med en ny tilnærming til samskaping av insekt- og grønnsaksbasert, næringsrik mat, uten å bruke jord eller land, samtidig som man utnytter lokalt tilgjengelig regnvann og solenergi. Dette gir en helårlig bærekraftig og trygg matproduksjon, i korridorene i boligblokker.

SmartFood har som mål å gi et betydelig bidrag til oppfyllelsen av den langsiktige visjonen om fremtidens byer, der overgang til bærekraftig matforbruk og produksjonsmønstre, styrker sunne matvaner, reduserer avhengigheten av matvarehandel, reduserer matsvinn og styrker fellesskapet i urbane bygninger.

Som et resultat av disse aktivitetene reduserer matproduksjonen «i hjemmet» miljøfotavtrykket, fordi klimagassutslippene for matproduksjon og transport reduseres. I forhold til tidligere arbeid med reduksjon av matsvinn og bærekraftig samfunnsutvikling, som primært er avhengig av selvrapporterte undersøkelsestiltak som har lav prediktiv pålitelighet, iverksetter vi et toppmoderne kontrollert eksperiment. Det implementerer faktiske bærekraftige selvproduksjonsanlegg og måler det reelle miljøet, atferdsmessige og holdningsmessige resultater – og gir derfor evidensbaserte politiske anbefalinger.