Gå til innhold

Hyperlokal nedbørsmelding for et globalt vannkraftsmarked (PrecX)

Prosjektdetaljer

Status: Fullført

Prosjektperiode: 2020–2020

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd (312009)

Ansvarlig institusjon: NILU

PrecX-prosjektet vil utvikle en hyperlokal og nøyaktig nedbørsprognose; en digital løsning for vannkraftrelaterte selskaper for enkelt å få skreddersydde prognoser.

Vannkraftselskaper er avhengige av nøyaktige prognoser da dette er sentral informasjon for å predikere vannføring i elver og tilrenning til reservoarer.

Dette milepælsprosjektet vil forberede PrecX for fullskala teknologisk utvikling og initiere de utviklingsområdene som trengs for at løsningen blir effektiv og driftssikker. I tillegg skal det arbeides med å utvikle forretningsmodell, prising, samt etablere strategiske partnerskap.

Oppdatert: 15.09.2022