Gå til innhold

Knowledge support for the European Climate and Health Observatory: infectious diseases and ground-level ozone (ClimaObs)

Prosjektdetaljer

Status: Fullført

Prosjektperiode: 2022–2022

Oppdragsgiver: Det europeiske miljøbyrået (3502/R0-SANTE/EEA.59067)

Ansvarlig institusjon: NILU

Samarbeidspartnere: Institut National de l’Environnement Industriel et des Risques (INERIS), The Swiss Tropical and Public Health Institute (Swiss TPH)

European Climate and Health Observatory (Observatory) er utviklet i et samarbeid mellom flere europeiske institusjoner og organisasjoner. EEA vedlikeholder Observatory, som er vert på den europeiske klimatilpasningsportalen Climate‐ADAPT.

Observatoriet har utviklet seg til en portal som gir informasjon om klima og menneskers helse i Europa, som svar på europeiske og nasjonale politiske utviklinger.

Konsekvenser av klimaendringer på helse, indikatorer på klima og helse, ulike informasjonssystemer og verktøy inkludert tidlig varslingssystemer på klima og helse og casestudier av implementerte løsninger er blant elementene som utvikles i Observatoriet.

Observatoriets arbeidsplan for årene 2021–2022 har tematisk fokus på varmepåvirkning på helse og på klimasensitive infeksjonssykdommer, og ClimaObs-prosjektet støtter disse temaene. Prosjektets generelle mål er å bidra til Observatoriet ved å tilby kunnskapsprodukter som er egnet for implementering i Observatoriet, inkludert visuell informasjon, beskrivelser og data.

Prosjektet har som mål å levere følgende kunnskapsprodukter:

  • Beskrivelse av forekomst i Europa for utvalgte sykdommer
  • Analyse av endringer i sesong i forhold til klimatiske forhold for utvalgte sykdommer
  • Sykdomsprognoseutganger for pilotsykdom
  • Nettside om helseeffekter av bakkenært ozon under skiftende klima

Oppdatert: 28.11.2022