Gå til innhold

PEER Research on Sustainable Development Goals: Tackling and Managing Risks with SDGs (PEER-TRISD)

Prosjektdetaljer

Status: Pågående

Prosjektperiode: 2020–2022

Oppdragsgiver: NILU (120030)

Samarbeidspartnere: Danish Centre for Environment and Energy (DCE), European Commission – Joint Research Centre (JRC), Finnish Environment Institute (SYKE), National Research Institute for Agriculture, Food and the Environment (INRAE), Oslo Centre for Interdisciplinary Environmental and Social Research (CIENS), UFZ - Helmholtz Centre for Environmental Research, UK Centre for Ecology and Hydrology (UKCEH), Wageningen Environmental Research (WENR)

Nettverket PEER (Partnership for European Environmental Research ) utmerker seg innen forskning på biofysiske og sosioøkologiske påvirkninger knyttet til implementeringen av SDG og de tilhørende risikoene. Veien mot SDG kan føre til negative, utilsiktede bivirkninger som miljøpåvirkninger av grønne forbruksmønstre eller overforbruk av vann eller kjemikalier for den intensiverte matproduksjonen. Selv om bærekraftsmålene implisitt handler om å redusere eller kontrollere risikoer (f.eks. handler de om å agere på klimaendringer, takle bærekraftspørsmål i byer og lokalsamfunn samt ansvarlig forbruk og produksjonsmønstre), er det ingen spesifikke bærekraftsmål for risikoer, og både bærekraftsmålene og de tilhørende 169 målene adresserer risikoer på en usammenhengende måte.

Prosjektet PEER-TRISD har som mål å:

  • Skape en felles forståelse av hvilke SDG-relaterte risikoer som eksisterer, bør overvåkes, forutses og styres i offentlig og privat sektor
  • Analysere overvåkings-, forventnings- og styringsbehovene, de eksisterende systemene på FN, EU og nasjonalt nivå og spesifikke SDG-systemer
  • Samskape anbefalinger som kan støtte risikostyring i implementeringen av SDG politisk, men også blant utøverne
  • Identifisere behov for fremtidig forskningsinnsats og politiske tiltak

Følgende hovedoppgaver er planlagt:

  • Samskapingsverksteder for actor- og aktivitetsskanning
  • Systemkartlegging gjennom litteraturgjennomgang
  • Flernivåanalyse av overvåkingssystemer, indikatorer og statistikk
  • Case-studie av eksisterende systemer med SDG for å analysere sammenkobling og risiko (f.eks. byer, liv på land, vann)

Koordinerende institutter:

UFZ – Helmholtz Centre for Environmental Research and SYKE – Finnish Environment Institute

Oppdatert: 01.11.2022

PEER Research on Sustainable Development Goals: Tackling and Managing Risks with SDGs har 1 publikasjon ved NILU:

SDGs at the halfway point: How the 17 global goals address risks and wicked problems

Pedersen, Anders Branth; Hickmann, Thomas; Renn, Ortwin; Eckert, Nicolas; Jax, Kurt; Lepenies, Robert; Liu, Hai Ying; Lyytimäki, Jari; Reis, Stefan; Rusch, Graciela

2023