Gå til innhold

Schools of a good climate – construction of educational green zones in primary schools no. 1 and no. 4 in Kozienice to mitigate climate change and adapt to its effects (GreenZone)

Prosjektdetaljer

Webside: http://szkolydobregoklimatu.kozienice.pl

Status: Pågående

Prosjektperiode: 2021–2023

Oppdragsgiver: EEA and Norway grants (MFEOG.07.03.02-07-0002/21-00)

Ansvarlig institusjon: Municipal Office in Kozienice

Samarbeidspartnere: NILU, School No. 1 at ul. Kościuszki 1, School No. 4 at ul. Nowy Świat 24 in Kozienice

GreenZone-prosjektet har som mål å

 • styrke motstandskraften i skolene mot de negative effektene av klimaendringer;
 • øke elevenes og lærernes bevissthet om klimaendringer; og
 • redusere klimagassutslipp på lokalsamfunnsnivå.

For å gjøre dette vil prosjektet implementere ulike naturbaserte løsninger (NBS) på to skoler og i ett offentlig rom i byen Kozienice, inkludert:

 • Bygging av permeable grunnflater for vannretensjon og håndtering av regnvann
 • Implementing av grønne vegger, planting av passende ikke-invasive planter og frukttrær
 • Bygge økopedagogisk rom
 • Utvikling av utdanningsveier og didaktiske hager
 • Lage økohager, bygge hus for dyr

I tillegg vil det bli gjennomført ulike utdannings- og bevisstgjøringsaktiviteter, inkludert:

 • Bevisstgjøringskampanjer mot publikum via ulike sosiale medier
 • Aktivering av skolene og lokalsamfunnene gjennom direkte engasjement i implementeringen av NBS
 • Opplærings- og utdanningsaktiviteter overfor skolens lærere og elever

Oppdatert: 09.12.2022

Schools of a good climate – construction of educational green zones in primary schools no. 1 and no. 4 in Kozienice to mitigate climate change and adapt to its effects har 3 publikasjoner ved NILU: