Gå til innhold

Norsk initiativ for EarthCARE-validering av aerosolusikkerheter og strålingsprodukter i Arktis (NEVAR)

Prosjektdetaljer

Status: Pågående

Prosjektperiode: 2022–2027

Oppdragsgiver: ESA - den europeiske romfartsorganisasjonen (4000139250/22/NL/CT)

Ansvarlig institusjon: NILU

Prosjektet «Norsk initiativ for EarthCARE-validering av aerosolusikkerheter og strålingsprodukter i Arktis» (NEVAR) tar sikte på å støtte geofysisk validering av dataproduktene fra EarthCARE-satellitten.

EarthCARE (Earth Clouds Aerosols and Radiation Explorer) satellitten er utviklet av European Space Agency (ESA) i samarbeid med den japanske romfartsorganisasjonen (JAXA).

Hovedmålet er å forbedre forståelsen av interaksjoner mellom sky-aerosol-stråling og strålingsbalanse, slik at de kan modelleres med bedre pålitelighet i klima- og i numeriske værprediksjonsmodeller.

EarthCARE vil ha med fire instrumenter:

  • ATLID (Atmosfærisk Lidar),
  • BBR (bredbåndsradiometer),
  • HLR (Cloud Profiling Radar) og
  • MSI (Multi-Spectral Imager)

og vil levere en rekke dataprodukter: førti-fire ESA-produkter og elleve JAXA-produkter.

Satellittoppskyting er forventet i april 2024.

For en oversikt over EarthCARE, se:

NEVAR-prosjektet tar sikte på å støtte geofysisk validering av EarthCARE-dataproduktene. Det er delt i to faser:

  1. Forberedende støtteaktiviteter, som starter november 2022 og varer i 18 måneder
  2. EarthCARE-valideringsaktiviteter som vil starte 9 måneder før oppskyting og avsluttes tre år etter oppskyting.

Hovedmålene og formålene for NEVAR-prosjektet er:

  • Å få en oversikt over instrumentelle og institusjonelle kapasiteter i arktiske stater, og å engasjere disse i valideringen av EarthCARE.
  • Å bidra til utformingen av valideringsprotokoller for beste praksis for aerosol- og skyprofiler.
  • Å utføre en global vurdering av aerosol- og usikkerhetsprodukter fra EarthCARE.
  • Å vurdere strålingsprodukter for utvalgte steder i Arktis.

Oppdatert: 20.01.2023