Gå til innhold

Dacon – VOC-målinger i arbeidsmiljø (Dacon VOC)

Prosjektdetaljer

Status: Fullført

Prosjektperiode: 2023–2023

Oppdragsgiver: Dacon AS

Ansvarlig institusjon: NILU

Dacon AS holder til på Avløs i Bærum og produserer redningsutstyr for maritim næring.

Bedriften bruker plast og plastprodukter i produksjonen. Plast og andre råvarer brennes og smeltes og dette gir utslipp av ulike flyktige organiske forbindelser (eng. VOCs = Volatile Organic Compounds) i arbeidsmiljøet.

I prosjektet ble det tatt prøver ved brenning av ulike komponenter som brukes i produksjonen, samt på ulike steder i produksjonslokalene.

Alle målte konsentrasjoner er lavere enn grenseverdier for arbeidsmiljø.

Oppdatert: 11.04.2024