Gå til innhold
Foredrag

På spor av nye miljørelevante organiske forbindelser: En studie om helserelaterte kjemikalier. Sammendrag.

Kallenborn, R..

Publikasjonsdetaljer

Forskningsseminar for ProFo 'Kilder, spredninger og effekter 2001'. Lillehammer 5.-7. mars 2001.