Gå til innhold
Del av bok/rapport

Atmospheric levels of PCBs and PBDEs in SPMDs deployed in Norway and the UK.

Schuster, J.; Gioia, R.; Breivik, K.; Steinnes, E.; Jones, K.

Publikasjonsdetaljer

Bok: Europe: 19th annual meeting, 31 May - 4 June 2009, Göteborg, Sweden. Abstract book., 234, 2009