Gå til innhold
Del av bok/rapport

Polybrominated diphenylethers and other persistent organic pollutants in Norwegian freshwater fish.

Schlabach, M.; Fjeld, E.; Brevik, E.

Publikasjonsdetaljer

Bok: BFR 2001, workshop on brominated flame retardants, Stockholm 14-16.5.2001., 371–374, 2001