Gå til innhold
Foredrag

Langtransport av miljøgifter med avfall: En giftfri framtid på bekostning av fattige land?

Breivik, K.

Publikasjonsdetaljer

Invitert foredrag til Miljøgiftkonferansen 2014, 7. Mai 2014, Miljødirektoratet, Helsfyr, Norway.

Sammendrag: Det er nå mindre forbudte industrielle miljøgifter i rike industriland som Norge, men nivåene er blitt helsefarlige i deler av Afrika og Asia. I dette foredraget vil du få høre om hvordan kontrolltiltak i rike land kan ha medført at fattige land har blitt en dumpingplass for giftig avfall.