Gå til innhold
Foredrag

Vår syntetiske hverdag – hvordan påvirkes Arktis og oss?

Heimstad, E.S.

Publikasjonsdetaljer

Presentasjon for skoleklasser på Polaria som del av 'Den kulturelle skolesekken', Tromsø, februar 2014.