Gå til innhold
Foredrag

Organiske miljøgifter i luft i norske kystsoner med kostholdsråd på sjømat: Langtransport, lokale utslipp eller gamle synder?

Breivik, K.; Halse, A.K.; Schlabach, M.; Sweetman, A.; Jones, K.C.

Publikasjonsdetaljer

Presentert på Avslutningskonferanse for forskningsprogrammet «Havet og Kysten», Hurtigruta, April 7-9, 2015.