Gå til innhold
Foredrag

Hydroksylerte polyklorerte bifenyler (OH-PCB’er) i norske rovfuglegg: Sammenligning av to nye analysemetoder. Powerpoint presentasjon.

Berger, U.

Publikasjonsdetaljer

Svenska Kemistsamfundet, Sektionen för Miljökemi og Norsk Kjemisk Selskap. Storlien 11.-14.03.03.