Gå til innhold

MOCA mot global oppvarming

Logo for MOCA-prosjektet

MOCA – et nytt NILU-prosjekt med fokus på klimaeffekter av metan­utslipp fra hav til atmosfære i Arktis.

Cathrine Lund Myhre
Prosjektleder og seniorforsker Cathrine Lund Myhre, NILU Foto: Ingar Næss

Prosjektet ”MOCAMethane Emissions from the Arctic OCean to the Atmosphere: Present and Future Climate Effects” hadde startdato 1. oktober 2013, og er finansiert av Forskningsrådet.

Prosjektet skal øke forståelsen av metanutslipp fra metanhydrater på den arktiske havbunnen og påvirkningen på dagens atmosfære og klima. Prosjektet skal også undersøke framtidig potensiell påvirkning fra disse utslippene i et varmere klima. Tidsskala opp til ca. hundre års perspektiv.

Metanhydrater i sedimenter i havbunnen er en potensiell kilde til metanutslipp til atmosfæren. I atmosfæren er metan en kraftig klimagass.

Nyere forskning viser derimot varierende resultater med hensyn til hvor mye metan som virkelig når atmosfæren fra havbunn.

Betydelige utslipp er observert fra havbunnen, men hvor mye som når havoverflaten og atmosfæren er uklart.

Utslipp av metan fra metanhydrater fra havbunn påvirkes av eventuell økning i havtemperaturen, noe som igjen kan resultere i raskere global oppvarming.

I MOCA-prosjektet vil vi ta i bruk avanserte og omfattende måleprogrammer og modeller for å kvantifisere mengde og nåværende atmosfærisk påvirkning fra metan som stammer fra metanhydrater. Prosjektet vil også undersøke og forsøke å estimere framtidige klimaeffekter på ustabile avsetninger av metanhydrater på havbunn med fokus på scenarier i 2050 og 2100.

MOCA er et tverrfaglig prosjekt der både målinger fra havbunnen, i havet og atmosfæren, og kraftfulle modelleringsverktøy tas i bruk.

Prosjektet ledes av NILU ved Cathrine Lund Myhre i samarbeid med Universitetet i Tromsø og det nye senteret for framragende forskning – CAGE (lenke til https://cage.uit.no/), og CICERO Senter for klimaforskning. Prosjektet har også samarbeidspartnere fra sju institutter i Europa og USA. Prosjektets totale budsjett er på ca 23 millioner NOK.

Se lenke til prosjektet nettsider: http://moca.nilu.no//