Gå til innhold

Turisters klimagassutslipp på reisen til og i Norge skal måles

Bobil ved Geirangerfjorden, to cruiseskip på vei inn
Foto:Colourbox

Tyske bobilturister, danske skiløpere og japanske cruiseturister og nordmenn på tur i sitt eget land – hvert år besøker tusenvis av turister norske byer, fjord og fjell. Men hva utgjør transportdelen av turismen i Norge i form av klimagassutslipp?

Bærekraftighet og omstilling til et grønnere samfunn er stadig viktigere for Norge som turistmål. Det er bakgrunnen for et nytt Innovasjon Norge-prosjekt, som forskere fra NILU – Norsk institutt for luftforskning vant anbudskonkurransen for.

– Vi er glade for at NILU er med oss på laget som leverandør av data om klimagassutslipp og referanse- og gjennomsnittstall, som kan inngå i beregningene – og ser fram til et godt samarbeid om denne oppgaven, sier Bente Bratland Holm, reiselivsdirektør i Innovasjon Norge.

Ferie, fritid og klimagassutslipp

Logoen til prosjektet CO2rism
Prosjektet CO2rism skal kvantifisere de totale CO2-utslippene fra all transport av turister til og i Norge

I tilbudsforespørselen står det at «Klimagassutslipp knyttet til reiseliv er i dag et sentralt tema i reiselivet og i den offentlige debatt. Det finnes imidlertid ingen samlet oversikt over utslipp knyttet til reiselivets ulike transportmåter. Klimagassutslipp fra ulike transportmidler internt i Norge samles hos SSB og Miljødirektoratet, men det finnes ingen oversikt som kun knytter seg til ferie- og fritids- og forretningsreiser i Norge.»

Dette skal altså prosjektet «CO2rism» bidra til å finne svar på, og de som skal skaffe de nødvendige data til veie er NILU-forskerne Henrik Grythe og Susana Lopez-Aparicio.

«Klimakalkulator»

I tillegg ønsker Innovasjon Norge å kunne koble potensielt direkte CO2-utslipp til tilreisende fra de ulike landene, og fordele disse videre på ferie-/fritidsreisende og forretningsreisende til og i Norge. Dette skal inngå i en planlagt «klimakalkulator».

Klimakalkulatoren vil være et viktig verktøy sett i sammenheng med data Innovasjon Norge allerede har, om hva de ulike turistene legger igjen av penger, når på året de kommer og hvordan de bruker landet som reisemål.

– Kort sagt er vår jobb å kvantifisere de totale CO2-utslippene fra all transport av turister, forklarer Henrik Grythe.

De mulige kildene til nødvendige data er mange.

– Det er første gang en slik modell som den NILU har foreslått blir utviklet, sier Susana Lopez-Aparicio, – så her starter vi litt på bar bakke. Men å finne ut mer om hvordan vi og andre som reiser i Norge påvirker klimaregnskapet er viktig, så dette er et prosjekt vi gleder oss til å jobbe med.