Gå til innhold

Oppdrag luft: NILU-utstilling om klimaforskning i Arktis og Antarktis

Foto: Ingunn Trones, NILU

Mandag 14. februar åpnet klima- og miljøminister Espen Barth Eide NILUs gjesteutstilling på Klimahuset ved Naturhistorisk museum i Oslo. Utstillingen handler om klimaforskning i Arktis og Antarktis, og ett av målene er å få flere unge til å få lyst til å bli klimaforskere.

Utstillingen er åpen for publikum, men vil også oppleves av skoleklasser som besøker Klimahuset. Det er forventet at mer enn 300 skoleklasser vil besøke Klimahuset i løpet av 2022.

Oppdrag luft

I utstillingen «Oppdrag luft: Klimaforskning i Arktis og Antarktis» får du bli med til to av de norske atmosfæreobservatoriene, Zeppelin på Svalbard og Trollhaugen i Dronning Maud Land. Luftprøver derfra er med på å danne datagrunnlaget som presenteres i klimarapporter, i media – og på skolen.

– På NILU er vi spesialister på klima- og miljøovervåkning i polare strøk, sier seniorforsker Cathrine Lund Myhre. – Luftprøvene vi tar på observatoriene i Arktis og Antarktis lar oss både følge med på atmosfærens sammensetning, fange opp endringer og avgjøre om klimatiltak virker. Luftprøvene kan også gi oss svar på hva som gjør at klimaendringene skjer.

For å kunne følge med på endringer i atmosfæren må observatoriene ligge langt fra der folk flest bor. Noen av de observatoriene som ligger aller best til – det vil si aller lengst fra folk – er Mauna Loa midt i Stillehavet, Zeppelin i Arktis og Trollhaugen i Antarktis.

Utstillingen "Oppdrag luft: Klimaforskning i Arktis og Antarktis"
NILU-forskerne Cathrine Lund Myhre og Chris Lunder ga en engasjert klima- og miljøminister Espen Barth Eide en omvisning i den nye utstillingen. Foto: Ingunn Trones, NILU

Klimagassrekord 20 år på rad

I desember 2021 ble den siste årsrapporten for klimagassovervåkningen i Norge lagt fram. Den konkluderer med at klimagassene karbondioksid, metan og lystgass i atmosfæren over Arktis nådde nye rekordnivåer for 20. år på rad.

Denne økningen skjedde på tross av verdensomspennende nedstengninger knyttet til Covid-19. Nedstengningene førte til at vi forbrant ca. 5,6 prosent mindre fossilt brennstoff i 2020. Mesteparten av nedgangen kom fra reduksjoner i transportsektoren. Likevel steg altså CO2-nivåene i atmosfæren.

– Hvis man sammenlikner den globale CO2-utviklingen med CO2-utviklingen i atmosfæren over Arktis er gjennomsnittsnivået i nord høyere, sier Lund Myhre. – Det er flere årsaker til det, men den viktigste er at det bor flere mennesker på den nordlige halvkule enn den sørlige. Dermed har vi også høyere klimagassutslipp på den nordlige halvkule. Utslippene blandes i atmosfæren og føres med luftstrømmene nordover, og ender til slutt i Arktis. Dermed blir effekten på økosystemene større der.

Nordens eneste Klimahus

Klimahuset er Oslos – og Nordens – eneste hus dedikert til formidling av klima og klimaendringer. I løpet av 2022 skal de undervise mer enn 9000 Oslo-ungdom om klima og klimaendringer.

Brita Slettemark er leder for Klimahuset.

– Vi har generelt lagt vekt på interaktivitet i utstillingene våre. For oss er det viktig å skape nysgjerrighet rundt temaet, og i 2022 vil vi vise fram klimaforskning med særlig vekt på Arktis. Hvis vi kan bidra til å inspirere unge til å utvikle egne meninger og delta i diskusjoner om klima og miljø har vi lykkes, sier hun.

Seniorforsker Cathrine Lund Myhre fortalte klima- og miljøministeren om internasjonalt forskningssamarbeid og datasentre. Foto: Ingunn Trones, NILU

Bli klimaforsker!

Ett av målene med NILUs utstilling er å få flere ungdommer til å vurdere klimaforskning som karrierevei.

– Mange av forskerne og ingeniørene våre veksler mellom å sitte på kontor og å jobbe ute i felt, forteller Christine Forsetlund Solbakken. Hun er kommunikasjonssjef på NILU og prosjektleder for utstillingen.

– Vi vil gjerne vise at uansett om du foretrekker matte eller liker best å mekke på ting kan klimaforskning være en karriere for deg.

NILUs utstilling i Klimahuset
NILUs utstilling i Klimahuset på Naturhistorisk museum i Oslo blir stående ut 2022. Foto: Christine F. Solbakken, NILU