Gå til innhold

Norske utslipp samlet på et kart

EMISYS-plattformen

Hvilke flyruter fra Norge har høyest CO2-utslipp? Hvor mye svevestøv slippes ut på grunn av vedfyring der du bor? Og langs hvilke veier er det mest trafikkutslipp? Alt dette og mer til har NILU-forskere nå samlet inn og visualisert i form av et kart.

Det første du ser når du går inn på portalen «EMISYS – Emission Modelling System» er et kart over Osloområdet. Så kan du flytte deg rundt i landet, og avhengig av hvor langt inn eller ut du zoomer endrer utslippsdataene seg. Hva slags utslipp du ser får du vite i «faktaruten» nede på skjermen.

Ved å zoome inn får du se høyoppløste utslipp for lokal trafikk, vedfyring og anleggsmaskiner. Zoomer du litt ut endres det til utslipp på kommunebasis. Dersom du zoomer videre ut ser du i tillegg først utslipp fra innenlandsflyreiser og så utenlandsflyreiser. Jo mørkere rutene eller linjene du ser er, jo høyere utslipp tyder de på.

Vil gjøre utslipp relevante

– Vi ble inspirert til å lage dette «utslippskartet» av en forskergruppe i Finland, forklarer seniorforsker Susana Lopez-Aparicio. – Vi ville gjerne ha et sted der vi kunne samle utslippsdata fra modeller vi har utviklet, og gjøre dem visuelt tilgjengelig på nettet. Utslipp må dessuten ikke vises som grafer. Når de vises på kart blir de kanskje mer relevante for kommuner og folk flest – her ser du både hvor de skjer og hva de skyldes.

Visualiseringen i form av kartet er basert på ulike modeller de to forskerne har jobbet med over mange år: Utslipp fra vedfyring, trafikk, anleggsmaskiner og utslipp fra fly.

– Etter hvert vil vi også legge til mer data. Drømmen vår er å utvikle plattformen videre slik at den viser sanntidsutslipp, forteller Lopez-Aparicio. – Jo mer data vi legger inn, jo mer helhetlig blir bildet av utslippene våre til atmosfæren.

Utslipp fra det norske reiselivet

«Flystripene» på kartet viser både innenlands- og utenlandsflyruter, og noen av dem er betraktelig mørkere i fargen enn andre.

– De høyeste utslippene er fra flyruter til Spania, Thailand og Hellas, forklarer forsker Henrik Grythe. – Vi reiser mye, mer enn andre reiser til oss.

Han forteller videre at 90% av alle utslipp mellom Norge og Hellas er knyttet til norske reisende. Grekere reiser mindre til Norge enn omvendt. Det samme gjelder for reiser mellom Norge og Thailand, og Norge-Spania.

Data i plattformen har de produsert i prosjekter NILU har utført for blant andre Miljødirektoratet og Innovasjon Norge. Selve GIS-visualiseringen er det kollegaen Dam Thanh Vo som har stått for.

– Vi har ikke lagt inn data som er tilgjengelige fra andre kilder, som f.eks. Kystverkets utslippsdata fra skipstrafikk. Vi har fokusert på data vi har jobbet med selv, sier Lopez-Aparicio.

Ønsker seg flere samarbeidspartnere

Grythe forteller videre at det som synes på kartet nå er rene utslippsdata. Men, det finnes også mye annen offentlig tilgjengelig bakgrunnsinformasjon som kan være interessant å koble sammen med utslippene. Eksempler på dette kan være antall og typer boliger, bygninger eller byggeprosjekter i et område, samfunnsøkonomiske data, befolkningstetthet, energikilder til oppvarming, kjøretøy eller veiegenskaper. Dette kan være aktuelt å benytte inn i ulike typer prosjekter, men som ofte krever litt innsats å få tak i og sette seg inn i, eller produsere selv.

Lopez-Aparicio og Grythe håper dessuten at visualiseringen kan fungere som en invitasjon til andre forskere som jobber med problemstillinger der utslipp er en faktor.

– Om andre forskere vil bruke utslippsdata vi har eller har data som kan være interessant å legge inn i modellene våre er det bare å ta kontakt, sier Lopez-Aparicio . – Vi kan bistå med både databruk og -uthenting, samt hjelpe til med å tolke og sammenstille egne og andres data.

EMISYS-plattformen visualiserer utslippsdata
Figuren viser hvordan utslippskartet endrer seg når du zoomer inn og ut: Høyoppløste utslipp fra lokale kilder (øverst), utslipp på kommunebasis (midten) og utslipp fra utenlandsflyreiser (nederst). Figur: NILU