Gå til innhold

Carina Hundhammer ansatt som daglig leder for NORIN

Herobilde NORIN logo blå bakgrunn

Forskningsalliansen NORIN er svært tilfreds med å få Carina Hundhammer som daglig leder.

Carina Hundhammer
Carina Hundhammer. Foto: Abelia

Forskningsalliansen NORIN ble etablert i april 2022 av NIVA, NILU og IFE for å danne en norsk tungvekter innen energi, miljø, klima og samfunnssikkerhet.

NORIN skal utvikle en felles strategi og felles mål som skal ligge til grunn for samarbeidet. Instituttene vil bruke samarbeidet til å fronte felles forsknings- og innovasjonspolitiske interesser overfor myndigheter og virkemiddelapparatet, i tillegg til felles profilering på sentrale arenaer og konferanser.

– Vi er svært fornøyde med å ha sikret oss Carina som en nøkkelressurs og pådriver i vårt arbeid med å realisere NORIN-alliansen. Hun er en profilert person på forsknings- og instituttarenaene, og vil med sin erfaring og engasjement bidra til å fremme NORINs strategiske interesser og styrke våre forskningsfaglige fellesinitiativ, sier John Rune Nielsen, Nils Morten Huseby og Pål Molander, som er administrerende direktører for hhv. NILU, IFE og NIVA, i en felles uttalelse.

Carina Hundhammer kommer fra stillingen som leder for forskning og høyere utdanning i Abelia. Hun har 20 års erfaring fra forsknings- og høyere utdanningssystemet og lang erfaring fra EUs rammeprogram for forskning og innovasjon. Tidligere har hun ledet et regionskontor i Brussel, vært leder for forskningspolitikk ved SINTEF, forskningsdirektør ved Høyskolen Kristiania, og var flere år i Norges Forskningsråd der hun arbeidet med instituttsektoren.

– Jeg er kjempeglad og motivert for å bidra til å bygge forskningsalliansen sammen med IFE, NIVA og NILU. Det er viktigere enn noen gang å vise hva norsk instituttsektor bidrar med i samfunnsutviklingen. Forskning er en helt sentral driver for kunnskapsutvikling for å opprettholde velferdsstaten og konkurransekraft. NORIN som en ny forskningsallianse vil bli en viktig aktør for å bidra til det grønne og digitale skiftet, sier Carina Hundhammer.

NORIN AS er under etablering av de tre instituttene for å skape en arena for å utvikle alliansen og samhandlingen mellom instituttene videre. Carina Hundhammer er ansatt som daglig leder for selskapet.

Kontaktpersoner:

Carina Hundhammer, 469 59 970

Nils Morten Huseby, adm.dir IFE, 905 44 545
John Rune Nielsen, adm.dir NILU, 948 38 187
Pål Molander, adm.dir NIVA, 952 13 880

Forskningsalliansen NORIN:

NILU:

NILU – Norsk institutt for luftforskning er en uavhengig stiftelse etablert i 1969. Våre kjerneområder er atmosfærens sammensetning, klimaendringer, luftkvalitet, miljøgifter og bærekraftige miljø- og klimaløsninger. NILUs forskning og kompetanse skal bidra til å bevisstgjøre samfunnet om årsaker til og konsekvenser av klimaendringer og forurensning. Vi skal gjøre kunnskap innenfor instituttets kjerneområder synlig og tilgjengelig slik at den kan bli nyttig for samfunnet, og tjenestene vi leverer er tett koblet til forskningen vår.

Kontaktpersoner NILU:

  • Administrerende direktør John Rune Nielsen, tlf. 948 38 187
  • Kommunikasjonssjef Christine Forsetlund Solbakken, tlf. 416 12 181

IFE:

Institutt for energiteknikk (IFE) er en selveid stiftelse etablert i 1948. IFEs visjon er forskning for en bedre fremtid. Vi ser det som en del av vårt samfunnsoppdrag å være en kompetent og fremtidsrettet partner for norsk industri og næringsliv for å utvikle mer bærekraftig virksomhet og innovasjon blant eksisterende bedrifter, og stimulere til fremvekst av nytt næringsliv. IFE tilbyr et bredt spekter av forskningstjenester innen energi, miljø og digitalisering.

Kontaktpersoner IFE:

  • Nils Morten Huseby, adm.dir: 905 44 545
  • Vidar Brundtland Steder, kommunikasjonsansvarlig: 934 80 640

NIVA:

Norsk institutt for vannforskning (NIVA) er Norges fremste og viktigste miljøforskningsinstitutt for vannfaglige spørsmål. NIVA ble etablert i 1958, og har hovedkontor i Oslo, regionskontorer i Bergen, Grimstad og Hamar, samt kontorer i Tromsø og København. Datterselskapet Akvaplan-niva er en av Nord-Norges største private kompetansearbeidsplasser. NIVA er eksperter på akvatiske økosystemer, både ferskvann og marint. Med høy samfunnsfaglig og naturvitenskapelig kompetanse på samspillet mellom vann, miljø og samfunn arbeider NIVA for å finne løsninger for bærekraftig utvikling av sivilsamfunn, forvaltning og næringsliv.

Kontaktpersoner NIVA:

  • Pål Molander, administrerende direktør: 913 43 175
  • Mari Solerød, kommunikasjonsleder, 952 13 880