Gå til innhold

Pernilla Bohlin Nizzetto ny forskningsdirektør på NILU

Foto: Ingunn Trones, NILU

Pernilla Bohlin Nizzetto blir ny forskningsdirektør ved NILUs Avdeling for miljøkjemi fra 1. januar 2023.

Pernilla kom til NILU i 2014, til en stilling som seniorforsker ved Avdeling for miljøkjemi. Hun har en doktorgrad i Arbeids- og miljømedisin fra Gøteborgs universitet, og jobbet som post doc innen miljøkjemi på RECETOX (Research Centre for Toxic Compounds in the Environment) ved Masaryk-universitetet i Tsjekkia. Under både doktorgrads- og post doc-arbeidet fokuserte hun på målemetoder og analysemetoder av miljøgifter i husstøv og luft fra inne- og utemiljøer.

På NILU har Pernilla blant annet ledet og videreutviklet Det nasjonale overvåkningsprogrammet for atmosfæriske miljøgifter siden 2014. Hun har også jobbet med persistente organiske miljøgifter (POP-er) fra Arktis til Antarktis innen EMEP, AMAP og SCAR.  Et viktig fokus for Pernilla har vært å etablere forskning på kjente og ukjente kjemikalier i innemiljø. Hun har bred internasjonal prosjekterfaring, blant annet som koordinator for Horisont Europa-prosjektet INQUIRE, og for arbeidsgruppe 6 i NORMAN-nettverket.

Avdelingen for miljøkjemi er NILUs største avdeling, og teller rundt 50 ansatte. De har en omfattende virksomhet som spenner over fagfelt som humantoksikologi, innemiljø, miljøovervåkning og bærekraftig kjemi.

– Vi er svært glade for at vår erfarne og dyktige kollega Pernilla har takket ja til å overta som ny forskningsdirektør for vår miljøkjemiavdeling. NILU står overfor store oppgaver i arbeidet med å bistå ulike samfunnsaktører i det fremtidige klima- og miljøarbeidet. Våre fremragende fagpersoner er helt avgjørende for at vi skal kunne lede an i dette utfordrende arbeidet, sier John Rune Nielsen, administrerende direktør ved NILU.

– Jeg er kjempeglad for denne muligheten, og jeg er svært motivert til å bidra til avdelingens pågående og fremtidige utvikling sammen med NILUs ledergruppe og alle de ansatte i miljøkjemiavdelingen. Våre forskere og laboratorier innen miljøkjemi og humantoksikologi ligger i forkant av nasjonalt og internasjonalt nivå. Sammen har vi stort potensial til å få en mer fremtredende og synlig rolle innen forskning rettet mot bærekraftig utvikling på internasjonalt nivå, sier Pernilla.

Pernilla Bohlin Nizzetto overtar som forskningsdirektør etter Aasmund Fahre Vik. Han går fra stillingen som forskningsdirektør ved Miljøkjemi til å bli ny teknisk direktør og viseadministrerende direktør (CTO) ved NILU ved årsskiftet.

Klima og miljøinstituttet NILU er del av Norges nye instituttkonstellasjon NORIN – Norwegian Research Institutes, sammen med IFE og NIVA.