Gå til innhold

NILU etablerer seg i Sverige

Foto: Colourbox

Fredag 1. september 2023 etablerer klima- og miljøinstituttet NILU et datterinstitutt i Sverige.  Med det går NILU fra å være norsk til å bli skandinavisk.

NILUs nye datterinstitutt «NILU Klimat- och miljöinstitutet» har hovedkontor i Gøteborg.

– Dette er i tråd med vår strategi for inneværende femårsperiode, sier administrerende direktør John Rune Nielsen. – Å utvide til Sverige gir oss et større globalt nedslagsfelt, styrker vårt internasjonale samarbeid og gir oss økte muligheter til å bidra til bærekraftig omstilling for flere industrier og næringslivsaktører.

Det faglige fokuset i Gøteborg vil i første omgang være på bærekraftig byutvikling, grønn omstilling, livssyklusvurdering og sirkulærøkonomi.

Samtidig understreker Nielsen at ambisjonen er å vokse både når det gjelder antall ansatte og fagområder som er viktige for å bidra til bærekraftig samfunnsutvikling. Viktige perspektiver ved etableringen i Sverige er rekruttering av forskere, samt å etablere nytt samarbeid på fagområder som er viktige for å støtte bærekraftig innovasjon i næringsliv og offentlig sektor.

Velkommen på laget!

Fredag 1. september har forskningsdirektør og ansvarlig for den svenske virksomheten Johanna Berlin og Charlotta Möller sin første arbeidsdag som ansatte ved NILU Klimat- och miljöinstitutet.

Johanna Berlin kommer til NILU fra Volvo Cars, men har også bred bakgrunn fra den svenske instituttsektoren. Hun har blant annet lang erfaring med miljøsystemanalyse, dvs. livssyklusvurdering og bærekraftig industriell produksjon. I tillegg har hun inngående kunnskap om miljøforbedringsvurdering med spesialisering av aktørperspektivet.

– Jeg ser stort utviklingspotensial for NILU i Sverige, og ser fram til samarbeidet med resten av NILU-konsernet, sier Berlin. – Jeg ser frem til å kunne tilby både byer og industri NILUs dype kompetanse innen klima- og miljøforskning i kombinasjon med miljøsystemanalyse. Den grønne omstillingen må fremskyndes i takt med at miljømålene som allerede er satt av næringsliv og samfunn nærmer seg.

Charlotta Möller har solid erfaring fra forsknings- og innovasjonssektoren, blant annet fra Anthesis Group og svensk instituttsektor. Hennes kompetanse spenner fra tjenestedesign, bærekraftig utvikling og sirkulærøkonomi til forretningsutvikling, entreprenørskap og strategisk kommunikasjon.

– Vi kommer steg for steg til å bygge opp et sterkt og kompletterende instituttmiljø i Sverige. Jeg har stor tro på NILUs forretningsmodell og våre planer om videre vekst og økt internasjonalt samarbeid for større bidrag til klima- og miljøarbeidet – i Skandinavia, Europa og på verdensbasis, avslutter Nielsen.

Charlotta Möller, John Rune Nielsen og Johanna Berlin ønsker velkommen til NILUs datterinstitutt i Gøteborg. Foto: Therese Sagvik, NILU