Gå til innhold

John Rune Nielsen slutter som administrerende direktør for NILU

Foto: NILU

Nielsen tiltrer sin nye stilling som administrerende direktør i det svenske miljøinstituttet IVL 1. januar 2024.

Siden John Rune Nielsen kom til NILU for litt over to år siden har NILU, IFE og NIVA sammen dannet forskningsalliansen NORIN. NILU har også åpnet et datterinstitutt i Sverige, NILU Klimat- och miljöinstitutet.

– Det har vært noen innholdsrike og svært givende år. NILU har økt omsetningen med 30%, vi er et attraktivt institutt i god vekst, og vi har tatt store og viktige roller i både det norske og det europeiske forsknings- og innovasjonssystemet. Det er et NILU i svært god utvikling og godt rustet for framtiden jeg overlater i gode hender til Aasmund Fahre Vik og kollegaene i ledergruppa, sier John Rune Nielsen.

Ved årsskiftet trår viseadministrerende direktør og CTO Aasmund Fahre Vik foreløpig inn som konstituert administrerende direktør for NILU.

– NILU er et forskningsinstitutt med sterk og etterspurt faglig kompetanse, solid økonomi og en klar strategi for fremtidig vekst, sier Vik. – Planen er å holde full fart framover, og følge den stødige kursen vi har staket ut sammen med John Rune. Vi ønsker ham lykke til hos IVL, og ser fram til samarbeid i det nordiske forsknings- og innovasjonssystemet.

Aasmund Fahre Vik (t.v.) og John Rune Nielsen, NILU
Administrerende direktør John Rune Nielsen (t.h.) forlater NILU ved årsskiftet. Fra 1. januar trår viseadministrerende direktør og CTO Aasmund Fahre Vik foreløpig inn som konstituert administrerende direktør for NILU. Foto: Kristin Butveit, NILU