Gå til innhold

Ny doktorgrad på NILU: Lara Cioni

Lara Cioni
Foto: Stefano Cioni

6. desember forsvarte Lara Cioni avhandlingen “Human Exposure to PFAS and Other Anthropogenic Organofluorine Chemicals in Tromsø between 1986 and 2015” for sin doktorgrad i helsevitenskap ved UiT Norges arktiske universitet.

Dr. Cioni har fokusert på miljøgiftgruppen kjent som PFAS i doktorgradsarbeidet sitt.

I oppgaven «Human Exposure to PFAS and Other Anthropogenic Organofluorine Chemicals in Tromsø between 1986 and 2015» forklarer hun at vi hver dag blir eksponert for kjemikalier gjennom luft, mat, vann og produkter vi bruker.

Særlig PFAS (en gruppe på mer enn 4700 organiske fluorkjemikalier) forekommer i ting vi bruker hver dag, for eksempel i ytterklær. Disse kjemikaliene har fått internasjonal oppmerksomhet på grunn av sin tilstedeværelse i menneskeblod over hele verden, og de potensielle helseeffektene de fører med seg.

I studiet brukte Lara Cioni og kollegaene hennes flere ulike metoder på humant blod samlet inn i Tromsøstudien, for å undersøke hvordan eksponering for PFAS og andre fluororganiske kjemikalier i Tromsø-befolkningen har endret seg mellom 1986-2015.

Resultatene viser at de siste årene har den totale mengden organofluor funnet i blod ikke økt. PFAS-konsentrasjonene har vært synkende, selv om enkelte individuelle PFAS øker.

De målte også PFAS-forløpere (kjemikalier som kan omdannes til PFAS i kroppen vår) for første gang, og fant ut at de bidro lite til organofluoreksponering. De fant også ut at en betydelig del av organofluoret i blod ble forklart av tilstedeværelsen av organofluorlegemidler.

En del av organofluoret i blodet kunne ikke beskrives, men denne uidentifiserte delen sank mellom 1986-2015.

Laras veiledere var seniorforsker Dorte Herzke, avdeling for miljøforskning og helse, NILU / Ass. Prof II ved UiT Norges arktiske universitet, professor Torkjel M. Sandanger, Institutt for samfunnsmedisin, UiT Norges arktiske universitet og seniorforsker Vladimir Nikiforov, avdeling for miljøforskning og helse, NILU.

Lara med veiledere. Fra venstre Vladimir Nikiforov, Dorte Herzke, Lara Cioni og Torkjel M. Sandanger.
Lara med veiledere. Fra venstre Vladimir Nikiforov, Dorte Herzke, Lara Cioni og Torkjel M. Sandanger. Foto: Stefano Cioni