Gå til innhold

Shridhar Jawak

Forsker

63 89 81 96
469 15 602

Atmosfære og klima
Kjeller

sjaw@nilu.no


Cristin   Google Scholar   OrcID   Web of Science  

Shridhar Jawak

Dr. Shridhar Jawak har nesten 14 års omfattende forskningserfaring innen jordobservasjon (EO) og fjernmåling (RS), primært fokusert på jordens kryosfære. I tillegg har han koordinerings- og ledererfaring hentet fra sitt engasjement i forskningsinfrastrukturprosjekter basert på Svalbard. Fra september 2018 til august 2023 hadde han stillingen som fjernmålingsoffiser/seniorrådgiver ved Svalbard Integrated Arctic Earth Observing System (SIOS), Svalbard, Norge. Dr. Jawak fungerte også som styringskomitémedlem og prosjektdeltaker i det EØS-finansierte prosjektet Cryosphere Integrated Observatory Network on Svalbard (CRIOS).

Før han begynte i SIOS, var han prosjektforsker ved National Center for Polar and Ocean Research (NCPOR), Goa, India, hvor han var involvert i EO- og RS-aktiviteter innen polarvitenskap, spesielt med fokus på Antarktis, Himalaya og Arktis.

Dr. Jawaks forskningsinteresser dreier seg hovedsakelig om fjernmåling av jordens kryosfære, med et spesifikt fokus på bruk av multi-satellitt datakilder som SAR (Synthetic Aperture Radar), Optical og LiDAR, samt luftbårne data, for å skjelne spatiotemporale endringer i Arktis, Antarktis og Himalaya.

Fra september 2023 har han sluttet seg til NILU, hvor hans rolle er sentret om aktiv deltakelse i et spekter av pågående forskningsinfrastruktur og jordobservasjonsprosjekter innenfor ATMOS-avdelingen. Disse prosjektene inkluderer Aerosol, Clouds, and Trace Gases Research Infrastructure (ACTRIS) sammen med dens nasjonale node, ACTRIS Norge, samt Copernicus Observations In Situ Networking and Sustainability (COINS)-prosjektet.

Dr. Shridhar Jawak har nesten 14 års omfattende forskningserfaring innen jordobservasjon (EO) og fjernmåling (RS), primært fokusert på jordens kryosfære. I tillegg har han koordinerings- og ledererfaring hentet fra sitt engasjement i forskningsinfrastrukturprosjekter basert på Svalbard. Fra september 2018 til august 2023 hadde han stillingen som fjernmålingsoffiser/seniorrådgiver ved Svalbard Integrated Arctic Earth Observing System (SIOS), Svalbard, Norge. Dr. Jawak fungerte også som styringskomitémedlem og prosjektdeltaker i det EØS-finansierte prosjektet Cryosphere Integrated Observatory Network on Svalbard (CRIOS).

Før han begynte i SIOS, var han prosjektforsker ved National Center for Polar and Ocean Research (NCPOR), Goa, India, hvor han var involvert i EO- og RS-aktiviteter innen polarvitenskap, spesielt med fokus på Antarktis, Himalaya og Arktis.

Dr. Jawaks forskningsinteresser dreier seg hovedsakelig om fjernmåling av jordens kryosfære, med et spesifikt fokus på bruk av multi-satellitt datakilder som SAR (Synthetic Aperture Radar), Optical og LiDAR, samt luftbårne data, for å skjelne spatiotemporale endringer i Arktis, Antarktis og Himalaya.

Fra september 2023 har han sluttet seg til NILU, hvor hans rolle er sentret om aktiv deltakelse i et spekter av pågående forskningsinfrastruktur og jordobservasjonsprosjekter innenfor ATMOS-avdelingen. Disse prosjektene inkluderer Aerosol, Clouds, and Trace Gases Research Infrastructure (ACTRIS) sammen med dens nasjonale node, ACTRIS Norge, samt Copernicus Observations In Situ Networking and Sustainability (COINS)-prosjektet.