Gå til innhold

Vulkaner og aske

NILU har verdensledende ekspertise på dette forskningsområdet og jobber internasjonalt i nært samarbeid med ICAO (International Civil Aviation Organization), Luftfartstilsynet og Meteorologisk institutt.

Askeskyer fra vulkaner utgjør en akutt trussel for flysikkerheten da asken kan resultere i motorstopp eller at instrumentering ombord ødelegges.

Rask og sikker deteksjon av vulkansk aske er derfor nødvendig for å kunne regulere flytrafikken i slike situasjoner. I tillegg er det behov for gode spredningsmodeller som kan beskrive askens transport videre. Siden askeskyer i atmosfæren har stor økonomisk konsekvens i tilfeller med langvarig påvirkning av luftrommet, er behovet for gode kvantitative data for askekonsentrasjoner stort.

Forskning knyttet til modellering av atmosfærisk transport skjer i NILUs avdeling for atmosfære og klima (ATMOS) der de har utviklet modellen FlexPart. Et sentralt forskningstema de siste årene har vært å utvikle metodikk der tilgjengelige observasjoner aktivt kobles inn i modellkjøringene for å forbedre spredningsmodelleringen.

NILU bistår norske myndigheter med rådgivning i situasjoner med aske i europeisk luftrom.