Gå til innhold

Miljøkjemisk kildesporing (environmental forensics)

NILU kan bistå industri og miljømyndigheter med analyser og tjenester som gjør det mulig å identifisere lovlige og ulovlige utslipp og forurensninger til miljøet.

Hva er miljøkjemisk kildesporing?

Miljøkjemisk kildesporing er den vitenskapelige studien av forurensninger i miljøet med formål om å identifisere kilde(r), om de endrer seg i forhold til bakgrunns- eller grunnlinjetilstanden, hvor lang tid som har gått mellom utslipp og måling, hvor store de eventuelle biologiske effektene er, og eventuelle tiltak og strategier. Slike undersøkelser kan være til nytte for både næringsliv, regulerende myndigheter og advokater, under og etter hendelser som fører til forurensning.

Typiske scenarioer innen miljøkjemisk kildesporing

 • Omfanget av et kjemisk utslipp i en elv eller i grunnvannet
 • Identifisere kilden til en forurensning i en vannvei
 • Brownfield-undersøkelser – hva slags forurensning er til stede, og hvor kom den fra?
 • Miljøvurdering som en del av en fusjons- og oppkjøpsprosess
 • Etablering av ansvar mellom parter
 • Oljetilgrisede fugler på stranden – hvor kom oljen fra?
 • Undersøke effektivitet av oljedispersjon etter behandling
 • Rekonstruere miljøhistorier
 • Hva var bakgrunns- og grunnlinjetilstanden i dette området før et utslipp?
 • Kildefordeling for atmosfæriske aerosoler – hvor kom partiklene fra?

Vi tilbyr:

 • Gjennomgang av dokumenter, kart og bakgrunnskunnskap
 • Utvikling av konseptuelle åstedsmodeller
 • Utforming av prøvetaking og analysestrategier for å finne svar på spesifikke spørsmål
 • Prøvetaking, -transport og -lagring
 • Ekstraksjon og analyse for både angitte og ikke-angitte forbindelser (target og non-target compounds)
 • Datainnsamling og sikker arkivering
 • Sporbarhetssertifisering (chain of custody) og oppsummeringer
 • Tolkning og presentasjon av data
 • Rapportere til klienten og eventuelt til domstolene som sakkyndige vitner
 • Avgi sakkyndig vitnemål i domstol/rettssak
 • Mulighet til å publisere data i vitenskapelige artikler, avhengig av sak

Alt arbeid blir utført konfidensielt og uavhengig. Vår plikt er å hjelpe våre kunder med å forstå miljøsystemet.