Gå til innhold

Avfall

Søppelkasser for avfallssortering
Foto: Colourbox

I dag går en stor mengde verdifulle materialer og ressurser tapt i avfallsstrømmen på grunn av lite effektive avfallshåndteringssystemer. NILU jobber med utvikling av systematiske tilnærminger for å karakterisere strømmen av materialer og kjemikalier, helt fra produksjon og forbruk til avfall.

Vi bistår med å

  • identifisere metoder for å støtte bærekraftige sirkularitetsmodeller, inkludert produktdesign
  • bestemme råvarers opprinnelse (f.eks. løsemidler) og hvor bærekraftige de er
  • forebygge og kontrollere forurensning i hele forsyningskjeden
  • identifisere mangler, hindre og muligheter i dagens avfallshåndteringsordninger

Vi tilbyr dessuten relevante laboratorietjenester for å identifisere farlige kjemikalier og forurensninger, og oppfordrer til økt åpenhet om forsyningskjeden og sporbarheten til materialer og produkter.

NILUs tjenester til støtte for overgang til en sirkulær økonomi

  • Støtte til utvikling av sirkulære bærekraftsmodeller
  • Vurdering av avfallshåndteringsrisiki relatert til helse, miljø og klimaendringer
  • Materialflytanalyse (MFA) kombinert med livsløpsvurdering (LCA), for å forstå skjebnen til materialer og kjemikalier, samt hvordan de påvirker miljøet
  • Kostnads- og fordelsanalyse for ulike avfallshåndteringsscenarier
  • Miljøkjemisk kildesporing og rekonstruksjon av miljøhistorier

Utvalgte prosjekter

REE-PGM

I REE-PGM-prosjektet (Recovery of Rare Earth Elements (REEs) and Platinum Group Metals (PGM) within waste streams) spores utslipp fra e-avfallsbehandling i bymiljøet, for å vurdere konsekvenser og risikoer. NILU bistår med identifisering av forurensningsveier og målrettede intervensjoner, bl.a. for å redusere konsekvensene av EE-avfall og maksimere utvinningen av sjeldne jordartsmetaller (REEs) og platinagruppemetaller (PGM) fra avfallsstrømmer.

Eksempler på oppdrag / prosjekter

Plastic cycle – Optimalisering av ressurseffektivitet og minimering av resirkulering av farlige kjemikalier i en sirkulær økonomi (PLASTCYCLE)

PLASTCYCLE vil gi en omfattende oversikt over skjebnen til forskjellige plasttyper og tilsetningsstoffer i avfallsstrømmen. Vi vil også tilby løsninger for å optimalisere håndtering av plastavfall, gjennom å koble vitenskapelige funn med informasjon og kunnskap fra industripartnere, kommuner og avfallshåndteringsselskaper over hele Norge.

Prosjektperiode: 2020 – 2023

Pågående

Brukte bildekk i asfaltproduksjon (RubberRoad)

Vi bistår med å identifisere metoder for å støtte bærekraftige sirkularitetsmodeller, inkludert produktdesign bestemme råvarers opprinnelse (f.eks. løsemidler) og hvor bærekraftige de er forebygge og kontrollere forurensning i hele forsyningskjeden […]

Prosjektperiode: 2018 – 2018

Fullført