Gå til innhold

Plastic cycle – Optimalisering av ressurseffektivitet og minimering av resirkulering av farlige kjemikalier i en sirkulær økonomi (PLASTCYCLE)

PLASTCYCLE vil gi en omfattende oversikt over skjebnen til forskjellige plasttyper og tilsetningsstoffer i avfallsstrømmen. Vi vil også tilby løsninger for å optimalisere håndtering av plastavfall, gjennom å koble vitenskapelige funn med informasjon og kunnskap fra industripartnere, kommuner og avfallshåndteringsselskaper over hele Norge.

Prosjektdetaljer

Webside: https://plastcycle.nilu.no/

Status: Pågående

Prosjektperiode: 2020–2023

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd (303182)

Ansvarlig institusjon: NILU

Produksjonen av plast har økt med tjuegangen i løpet av de siste 50 årene. Den forventes å dobles igjen innen 2035 – og firedobles innen 2050. På grunn av mangelfull håndtering av plastavfallet havner omtrent 10% av den årlige plastproduksjonen i miljøet, og er dermed til skade for dyr og økosystemer. I Europa blir i snitt bare 30% av plastavfallet resirkulert. Resten havner på søppelfyllinger, brennes eller eksporteres til andre land for videre behandling.

Plast er basert på fossile ressurser, som olje, og skal kunne brukes, repareres og/eller resirkuleres flere ganger før de mister sine opprinnelige egenskaper. Men siden plastmaterialet tilsettes ulike tilsetningsstoffer for å øke holdbarheten eller fleksibiliteten, påvirkes imidlertid resirkulerbarheten og følgelig markedets etterspørsel etter resirkulerte produkter. Denne forekomsten av enkelte giftige og farlige tilsetningsstoffer vekker stor bekymring når det gjelder bruk og anvendelse av resirkulert plast.

Hovedmålet med PLASTCYCLE-prosjektet er å finne ut i hvilken grad Norge, et av landene som produserer mest avfall per innbygger, bidrar til dette globale problemet.

Ved å bruke dagsaktuelle norske data om forbruk og deponering av forskjellige typer plast, vil forskerne i PLASTCYCLE kartlegge plastmengde og -flyt fra når plasten tas i bruk til den ender som avfall. De vil også ta med i betraktningen de ulike tilsetningsstoffer som brukes i forskjellige plasttyper, og kartlegge strømmen av disse kjemikaliene fra forbrukerprodukter til avfall. Senere vil forskerne også identifisere de stoffene som vekker mest bekymring med hensyn til bruk i resirkulerte produkter.

PLASTCYCLE vil gi en omfattende oversikt over skjebnen til forskjellige plasttyper og tilsetningsstoffer i avfallsstrømmen. Vi vil også tilby løsninger for å optimalisere håndtering av plastavfall, gjennom å koble vitenskapelige funn med informasjon og kunnskap fra industripartnere, kommuner og avfallshåndteringsselskaper over hele Norge.

Oppdatert: 28.11.2022

Plastic cycle – Optimalisering av ressurseffektivitet og minimering av resirkulering av farlige kjemikalier i en sirkulær økonomi har 11 publikasjoner ved NILU:

Global occurrence, chemical properties, and ecological impacts of e-wastes (IUPAC Technical Report)

Purchase, Diane; Abbasi, Golnoush; Bisschop, Lieselot; Chatterjee, Debashish; Ekberg, Christian; Ermolin, Mikhail; Fedotov, Petr; Garelick, Hemda; Isimekhai, Khadijah; Kandile, Nadia G.; Lundström, Mari; Matharu, Avtar; Miller, Bradley W.; Pineda, Antonio; Popoola, Oluseun E.; Retegan, Teodora; Ruedel, Heinz; Serpe, Angela; Sheva, Yehuda; Surati, Kiran R.; Walsh, Fiona; Wilson, Benjamin P.; Wong, Ming Hung

2020

Kan vi resirkulere plast uten å samtidig resirkulere miljøgifter? Det nye NFR-prosjektet PLASTCYC utforsker mulighetene
Produksjonen av plast har økt med tjuegangen i løpet av de siste 50 årene. Den forventes å dobles igjen innen 2035 – og firedobles innen…