Gå til innhold

Energisystemer

Vindmøller
Foto: Colourbox

NILU jobber med kvantifisering av miljøbelastning fra energiteknologi både for industrielle anlegg og på systemnivå.

Vi støtter utviklingen av nye og innovative energiteknologier ved å kvantifisere «miljø-hotspots» i energikonverteringsteknologier, som for eksempel karbonfangst- og lagringsteknologi og fornybar energiteknologi. På den måten kan miljøvennlig design få et løft, og potensialet for forskyving av miljøproblemet reduseres. Vi har en bred portefølje av studier relatert til energisystemer, energiproduksjon og -forbruk.

NILUs tjenester for evaluering av energisystemer

  • Livsløpsvurdering av teknologier for karbonfangst, -utnyttelse og -lagring (CCUS)
  • Evaluering av miljøpåvirkning ved bruk av spredningsmodellering og livsløpsvurdering av energiteknologier og -systemer (f.eks. fossil, fornybar energi og biomasse, avfall til energi)
  • Utvikling av tilpassede utslipps- og konsekvensvurderingsverktøy og modeller
  • Overvåkning av konsentrasjon og avsetning av luftforurensning rundt anlegg

Utvalgte prosjekter

6C-prosjektet

6C-prosjektet har som mål å utvikle innovative materialer for en effektiv kjemisk kalsium-kobber looping-prosess for å produsere strøm og varme. I prosjektet er NILU ansvarlig for kvantifisering av potensielle miljøpåvirkninger ved bruk av livsløpsvurdering (LCA). I 6C-prosjektet bygger NILU videre på tidligere vurderinger gjort på både kjemisk looping og CCS-teknologier i NewLoop og ProCCS-prosjektene.

ETC/CME

NILU er en av samarbeidspartnerne i det europeiske temasenteret for Climate Change Mitigation and Energy (ETC/CME), som bistår Det europeiske miljøbyrået (EEA). Blant andre er NILU ansvarlig for å beregne livløpsmiljøpåvirkninger relatert til strømproduksjon i EU-28. I tillegg skal vi kvantifisere andelen klimagassutslipp som ble unngått som følge av økt produksjon av fornybar energi.

Eksempler på oppdrag / prosjekter

Intelligente miljøinformanter (INTER)

Vi støtter utviklingen av nye og innovative energiteknologier ved å kvantifisere «miljø-hotspots» i energikonverteringsteknologier, som for eksempel karbonfangst- og lagringsteknologi og fornybar energiteknologi. På den måten kan miljøvennlig design få […]

Prosjektperiode: 2016 – 2021

Pågående

Hyperlokal nedbørsmelding for et globalt vannkraftsmarked (PrecX)

Vi støtter utviklingen av nye og innovative energiteknologier ved å kvantifisere «miljø-hotspots» i energikonverteringsteknologier, som for eksempel karbonfangst- og lagringsteknologi og fornybar energiteknologi. På den måten kan miljøvennlig design få […]

Prosjektperiode: 2020 – 2020

Fullført