Gå til innhold

PEER Research on Sustainable Development Goals: Tackling and Managing Risks with SDGs

Prosjekt

Nettverket PEER (Partnership for European Environmental Research ) utmerker seg innen forskning på biofysiske og sosioøkologiske påvirkninger knyttet til implementeringen av SDG og de tilhørende risikoene. Veien mot SDG kan føre til negative, utilsiktede bivirkninger som miljøpåvirkninger av grønne forbruksmønstre eller overforbruk av vann eller kjemikalier for den intensiverte matproduksjonen. Selv om bærekraftsmålene implisitt handler om å redusere eller kontrollere risikoer (f.eks. handler de om å agere på klimaendringer, takle bærekraftspørsmål i byer og lokalsamfunn samt ansvarlig forbruk og produksjonsmønstre), er det ingen spesifikke bærekraftsmål for risikoer, og både bærekraftsmålene og de tilhørende 169 målene adresserer risikoer på en usammenhengende måte.

Prosjektet PEER-TRISD har som mål å:

  • Skape en felles forståelse av hvilke SDG-relaterte risikoer som eksisterer, bør overvåkes, forutses og styres i offentlig og privat sektor
  • Analysere overvåkings-, forventnings- og styringsbehovene, de eksisterende systemene på FN, EU og nasjonalt nivå og spesifikke SDG-systemer
  • Samskape anbefalinger som kan støtte risikostyring i implementeringen av SDG politisk, men også blant utøverne
  • Identifisere behov for fremtidig forskningsinnsats og politiske tiltak

Følgende hovedoppgaver er planlagt:

  • Samskapingsverksteder for actor- og aktivitetsskanning
  • Systemkartlegging gjennom litteraturgjennomgang
  • Flernivåanalyse av overvåkingssystemer, indikatorer og statistikk
  • Case-studie av eksisterende systemer med SDG for å analysere sammenkobling og risiko (f.eks. byer, liv på land, vann)

Koordinerende institutter:

UFZ - Helmholtz Centre for Environmental Research and SYKE - Finnish Environment Institute