Gå til innhold
Gravemaskin

Metodikkutvikling for finskala utslippsberegninger fra anleggsarbeid

Prosjekt

Målet med dette prosjektet er å utvikle et konsept for å estimere finskala utslipp fra anleggsarbeid (følgende komponenter er inkludert: CO2, BC, CH4, NH3, NMVOC, PM10, PM2.5 and NOx) fra bygningsaktiviteter basert på «bottom-up» prinsipper.

En slik modell vil gjøre det mulig å estimere utslipp på forskjellige nivåer, dvs. fra den enkelte byggeplass til kommune og opp til nasjonalt nivå.

Så vidt vi vet er det ingen eksisterende utslippsmodeller som gir denne informasjonen eller som har kartlagt hva som finnes/trengs av inngangsdata for å utvikle en slik utslippsmodell. Det mest kritiske aspektet ved utforming av en «bottom-up» utslippsmodell er tilgjengeligheten av pålitelige inngangsdata som gjør det mulig å definere aktiviteten som genererer utslipp og deres romlige og tidsmessige fordeling.

I den første fasen er målet å kartlegge tilgjengelige inngangsdata, evaluere dem og legge grunnlaget for en «bottom-up»-utslippsmodell for NRMM innen bygg og anlegg. I den andre fasen av prosjektet er målet å utvikle en modell for å estimere finskala utslipp fra anleggsarbeid i Norge.