Gå til innhold

Metodikkutvikling for finskala utslippsberegninger fra anleggsarbeid (MD EmSite)

Gravemaskin
Foto: Colourbox
Prosjektdetaljer

Status: Fullført

Prosjektperiode: 2020–2021

Oppdragsgiver: Miljødirektoratet

Ansvarlig institusjon: NILU

Målet med dette prosjektet er å utvikle et konsept for å estimere finskala utslipp fra anleggsarbeid (følgende komponenter er inkludert: CO2, BC, CH4, NH3, NMVOC, PM10, PM2.5 and NOx) fra bygningsaktiviteter basert på «bottom-up» prinsipper.

En slik modell vil gjøre det mulig å estimere utslipp på forskjellige nivåer, dvs. fra den enkelte byggeplass til kommune og opp til nasjonalt nivå.

Så vidt vi vet er det ingen eksisterende utslippsmodeller som gir denne informasjonen eller som har kartlagt hva som finnes/trengs av inngangsdata for å utvikle en slik utslippsmodell. Det mest kritiske aspektet ved utforming av en «bottom-up» utslippsmodell er tilgjengeligheten av pålitelige inngangsdata som gjør det mulig å definere aktiviteten som genererer utslipp og deres romlige og tidsmessige fordeling.

I den første fasen er målet å kartlegge tilgjengelige inngangsdata, evaluere dem og legge grunnlaget for en «bottom-up»-utslippsmodell for NRMM innen bygg og anlegg. I den andre fasen av prosjektet er målet å utvikle en modell for å estimere finskala utslipp fra anleggsarbeid i Norge.

Oppdatert: 15.09.2022

Metodikkutvikling for finskala utslippsberegninger fra anleggsarbeid har 3 publikasjoner ved NILU: