Gå til innhold

Luftforurensning og påvirkning på helse og velferd i nordiske land

Prosjekt

Luftforurensning har alvorlige konsekvenser for menneskers helse, velvære og velferd. Hovedutfordringen er å forstå hvordan man kan iverksette tiltak mot luftforurensning på en best mulig måte både globalt og lokalt.

Hensikten med prosjektet er å koble detaljert informasjon om luftforurensningsnivåer i tid og rom sammen med registerdata for dødelighet og sykelighet i de nordiske landene. Målet er å få ny forståelse av påvirkningen på helse fra ulike typer luftforurensning/forurensningskilder. Dette vil gi grunnleggende forståelse som behøves for å utforme strategier for å redusere luftforurensning.

Samtidig vil prosjektet studere fordeling av helseeffekter samt samfunnskostnader og velferd knyttet til luftforurensning.

Resultatene fra prosjektet vil være nyttige både i et nordisk og i et globalt perspektiv.

Det langsiktige målet i prosjektet er å forbedre helse og velferd ved å finne de beste løsningene på samfunns- og folkehelseutfordringer fra luftforurensning gjennom forskning av høy kvalitet. Studien vil gi et nordisk bidrag til internasjonal forskning på temaene miljøulikhet og rettferdighet med tanke på luftkvalitetsrelaterte risikoer, velferdsgoder og velvære.

Prosjektet ble koordinert av Aarhus Universitet sammen med 16 partnere fra Danmark, Sverige, Finland, Island og Norge

Partnere

The research collaboration will run for five years and has 16 partners from the Nordic countries.

The project is coordinated by Prof. Jørgen Brandt and Senior Scientist Camilla Geels, Department of Environmental Science, Aarhus University.

All the partners:

Danmark

Aarhus University, Department of Environmental Science (AU-ENVS) (all WPs)

Aarhus University, Department of Public Health (AU-DPH) (WP3)

Aarhus University, CIRRAU (AU-CIRRAU) (WP3)

Danish Cancer Society Research Center (DCRC) (WP3)

Finland

Finnish environment institute (SYKE) (WP1 & WP5)

Finnish Meteorological Institute (FMI) (WP2)

National Institute for Health and Welfare (THL) (WP3 & WP4)

Sverige

Swedish Meteorological and Hydrological Institute (SMHI) (WP1 & WP2)

Umeå University (UMU) (WP3)

Swedish Environmental Research Institute Ltd. (IVL) (WP4)

Norge

Norwegian Institute for Air Research (NILU) (WP1)

Norwegian Institute for Water Research (NIVA) (WP5)

Vista Analysis (Vista) (WP4)

Norwegian Institute of Public Health (NIPH) (WP3)

Island

The National University Hospital/University of Iceland (Landspitali) (WP3)

University of Iceland (UI) (WP1 and WP2)

Nordic participatory, healthy and people-centred cities

Prosjekt

NordicPATH’s overall objective is to establish a new model for citizens’ participation and collaborative planning in Nordic countries to create healthy and people-centred cities. The project is tackling complex environmental impacts such as air quality and climate change and is developing a method specifically targeted for the governance and the conditions of the Nordic countries with potential replicability and scalability to other countries.

NordicPATH aims at smart and sustainable solutions with a citizen-oriented approach. Technology will not be considered as a goal itself, but as a tool to increase accessibility to different societal groups, to stimulate the circular exchange of knowledge among citizens, public authorities, private sector and scientists and to foster system innovation towards sustainable development.

We will apply a co-monitoring system, combining environmental measurements from official monitoring stations and citizens’ own measuring devices. NordicPATH is also promoting more inclusive planning processes, involving citizens in the co-design of solutions to tackle environmental issues together with urban planners, authorities and scientists. We will combine the use of more traditional analogue participation tools as workshops and focus groups with the use of digital tools, in particular, PPGIS (public participation Geographical Information Systems), to ensure a broad range of public involvement.

NordicPATH will develop a participation method based on community activities and identity-establishing tools. This will allow for a new participative planning culture in the Nordic countries that will not just reflect the democracy that the Nordic countries represent in the world, but also the progress towards deliberative democracy, involving and shaping important local and global issues (such as air quality) together with citizens’ input on decisions. Participation in improving urban air quality is the NordicPATH strategy towards a liveable, resilient and smart urban environments.