Gå til innhold

Luftforurensning og påvirkning på helse og velferd i nordiske land (NordicWelfAir)

Prosjektdetaljer

Webside: https://projects.au.dk/nordicwelfair

Status: Fullført

Prosjektperiode: 2015–2022

Oppdragsgiver: Nordforsk

Ansvarlig institusjon: Aarhus Universitet

Luftforurensning har alvorlige konsekvenser for menneskers helse, velvære og velferd. Hovedutfordringen er å forstå hvordan man kan iverksette tiltak mot luftforurensning på en best mulig måte både globalt og lokalt.

Hensikten med prosjektet er å koble detaljert informasjon om luftforurensningsnivåer i tid og rom sammen med registerdata for dødelighet og sykelighet i de nordiske landene. Målet er å få ny forståelse av påvirkningen på helse fra ulike typer luftforurensning/forurensningskilder. Dette vil gi grunnleggende forståelse som behøves for å utforme strategier for å redusere luftforurensning.

Samtidig vil prosjektet studere fordeling av helseeffekter samt samfunnskostnader og velferd knyttet til luftforurensning.

Resultatene fra prosjektet vil være nyttige både i et nordisk og i et globalt perspektiv.

Det langsiktige målet i prosjektet er å forbedre helse og velferd ved å finne de beste løsningene på samfunns- og folkehelseutfordringer fra luftforurensning gjennom forskning av høy kvalitet. Studien vil gi et nordisk bidrag til internasjonal forskning på temaene miljøulikhet og rettferdighet med tanke på luftkvalitetsrelaterte risikoer, velferdsgoder og velvære.

Prosjektet ble koordinert av Aarhus Universitet sammen med 16 partnere fra Danmark, Sverige, Finland, Island og Norge

Partnere

The research collaboration will run for five years and has 16 partners from the Nordic countries.

The project is coordinated by Prof. Jørgen Brandt and Senior Scientist Camilla Geels, Department of Environmental Science, Aarhus University.

All the partners:

Danmark

Aarhus University, Department of Environmental Science (AU-ENVS) (all WPs)

Aarhus University, Department of Public Health (AU-DPH) (WP3)

Aarhus University, CIRRAU (AU-CIRRAU) (WP3)

Danish Cancer Society Research Center (DCRC) (WP3)

Finland

Finnish environment institute (SYKE) (WP1 & WP5)

Finnish Meteorological Institute (FMI) (WP2)

National Institute for Health and Welfare (THL) (WP3 & WP4)

Sverige

Swedish Meteorological and Hydrological Institute (SMHI) (WP1 & WP2)

Umeå University (UMU) (WP3)

Swedish Environmental Research Institute Ltd. (IVL) (WP4)

Norge

Norwegian Institute for Air Research (NILU) (WP1)

Norwegian Institute for Water Research (NIVA) (WP5)

Vista Analysis (Vista) (WP4)

Norwegian Institute of Public Health (NIPH) (WP3)

Island

The National University Hospital/University of Iceland (Landspitali) (WP3)

University of Iceland (UI) (WP1 and WP2)

Oppdatert: 06.06.2023

Luftforurensning og påvirkning på helse og velferd i nordiske land har 4 publikasjoner ved NILU:

Evaluation of multidecadal high-resolution atmospheric chemistry-transport modelling for exposure assessments in the continental Nordic countries

Frohn, Lise Marie; Geels, Camilla; Andersen, Christopher; Andersson, Camilla; Bennet, Cecilia; Christensen, Jesper H.; Im, Ulas; Karvosenoja, Niko; Kukkonen, Jaakko; Lopez-Aparicio, Susana; Nielsen, Ole-Kenneth; Palamarchuk, Yuliia; Paunu, Ville-Veikko; Plejdrup, Marlene S.; Segersson, David; Sofiev, Mikhail; Brandt, Jørgen

2022

Health impacts of PM2.5 originating from residential wood combustion in four nordic cities

Orru, Hans; Olstrup, Henrik; Kukkonen, Jaakko; Lopez-Aparicio, Susana; Segersson, David; Geels, Camilla; Tamm, Tanel; Riikonen, Kari; Maragkidou, Androniki; Sigsgaard, Torben; Brandt, Jørgen; Grythe, Henrik; Forsberg, Bertil

2022

The influence of residential wood combustion on the concentrations of PM2.5 in four Nordic cities

Kukkonen, Jaakko; Lopez-Aparicio, Susana; Segersson, David; Geels, Camilla; Kangas, Leena; Kauhaniemi, Mari; Maragkidou, Androniki; Jensen, Anne; Assmuth, Timo; Karppinen, Ari; Sofiev, Mikhail; Hellén, Heidi; Riikonen, Kari; Nikmo, Juha; Kousa, Anu; Niemi, Jarkko; Karvosenoja, Niko; Sousa Santos, Gabriela; Sundvor, Ingrid; Im, Ulas; Christensen, Jesper H.; Nielsen, Ole-Kenneth; Plejdrup, Marlene S.; Nøjgaard, Jacob Klenø; Omstedt, Gunnar; Andersson, Camilla; Forsberg, Bertil; Brandt, Jørgen

2020

Contributions of Nordic anthropogenic emissions on air pollution and premature mortality over the Nordic region and the Arctic

Im, Ulas; Christensen, Jesper H.; Nielsen, Ole-Kenneth; Sand, Maria; Makkonen, Risto; Geels, Camilla; Anderson, Camilla; Kukkonen, Jaakko; Lopez-Aparicio, Susana; Brandt, Jørgen

2019