Gå til innhold

Analysemetoder for kvantifisering av nano- og mikroplastpartikler og deres nedbrytning i marint miljø (ANDROMEDA)

I ANDROMEDA skal en kombinasjon av avanserte teknikker, som for eksempel µFTIR, Raman og SEM-EDX, optimeres og benyttes til karakterisering og kvantifisering av mikroplast og nanoplast i størrelsesorden 1 µm, 0,2 µm og mindre. Spesielt fokus vil bli gitt til typer MP som er utfordrende å detektere, slik som mikrofibre, malingsflak og partikler fra dekkslitasje.

Prosjektdetaljer

Status: Pågående

Prosjektperiode: 2020–2023

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd (311313)

Ansvarlig institusjon: NILU

Metoder for analyse av mikroplast (MP) kan grovt deles i to kategorier; enkle og budsjettvennlige eller mer avanserte og kostnadskrevende. Felles for alle eksisterende metoder er at de fortsatt krever mer utvikling og validering. Det er behov for billige og raske metoder for identifisering av et bredt spekter MP med aksepterbar nøyaktighet, men også avanserte metoder som kan håndtere deteksjon av små MP og nanoplast (NP) av ulike polymertyper i miljøprøver. I ANDROMEDA skal en kombinasjon av avanserte teknikker, som for eksempel µFTIR, Raman og SEM-EDX, optimeres og benyttes til karakterisering og kvantifisering av MP og NP i størrelsesorden 1 µm, 0,2 µm og mindre. Spesielt fokus vil bli gitt til typer MP som er utfordrende å detektere, slik som mikrofibre, malingsflak og partikler fra dekkslitasje.

Kjemisk, biologisk og fysisk påvirkning og nedbrytning av plast i miljøet vil forverre utfordringene med deteksjon av plasten. En stor del av prosjektet er derfor dedikert til metodikk og anvendelse av metoder for akselerert degradering av plast i laboratoriet. UV (sollys), hydrolyse og termisk oksidering vil benyttes til dette formålet for å oppnå realistiske plastfragmenter og delvis degraderte materialer til videre testing i prosjektet. Spesifikt fokus vil bli gitt til forståelse av mekanismene for UV og mikrobiell degradering av plast, samtidig som man ser på hvordan disse påvirkes av temperatur, pH og høyt trykk. I tillegg vil man se på lekkasje av kjemikalier fra plasten under disse betingelsene.

Et sentralt tema for prosjektet vil være kvalitetssikring. Prosjektpartnere med spesialisering i kommunikasjon, formidling og dataforvaltning vil sørge for sterk involvering av interessentgrupper og effektiv formidling av prosjektresultatene.

Oppdatert: 14.09.2022

Analysemetoder for kvantifisering av nano- og mikroplastpartikler og deres nedbrytning i marint miljø har 3 publikasjoner ved NILU:

Uptake of organic contaminants from car tire microplastics in Arctic marine species

Halsband, Claudia; Hägg, Fanny; Galtung, Kristin; Herzke, Dorte; Nikiforov, Vladimir; Sperre, Kristine Hopland; Sørensen, Lisbet; Egeness, Mari Jystad; Booth, Andy

2023

Ingestion of car tire crumb rubber and uptake of associated chemicals by lumpfish (Cyclopterus lumpus)

Hägg, Fanny; Herzke, Dorte; Nikiforov, Vladimir A.; Booth, Andy M.; Sperre, Kristine Hopland; Sørensen, Lisbet; Egeness, Mari Jystad; Halsband, Claudia

2023

Leaching of chemicals and DOC from tire particles under simulated marine conditions

Foscari, Aurelio Giovanni; Schmidt, Natascha; Seiwert, Bettina; Herzke, Dorte; Sempere, Richard; Reemtsma, Thorsten

2023