Gå til innhold

Flukser og skjebnen til mikroplast i Nordeuropeiske farvann (FACTS)

Prosjektet FACTS vil skape ny kunnskap og forbedre vår forstålse av kilder, transport, forekomst og skjebne til små mikroplaster i de nordlige marine farvannene. FACTS vil kombinere de nyeste metodene for å beskrive transport og geografiske kilder til mikroplastforurensning. Vi vil også undersøke hvor mikroplastpartikler vil havne både i tempererte farvann i den sørlige Nordsjøen og det arktiske vannet i Barentshavet.

Prosjektdetaljer

Webside: https://jpi-oceans-facts.eu/

Status: Pågående

Prosjektperiode: 2020–2023

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd (311316)

Ansvarlig institusjon: NILU

Vi vil jobbe med å undersøke hvor mikroplast kan bli funnet i vannsøylen og bruke Skagerrak som en viktig synkesone. Vi vil undersøke transportprosesser ved å drive i vann, transport i luft og aggregerings- og synkeprosesser. FACTS zoomer inn på geografisk skala for å studere mikroplasttransport og skjebne i et halvt lukket fjordsystem i Bergen, Norge. Målet er å ta opp spørsmålet om hvordan mikroplast beveger seg loddrett i vannsøylen.

FACTS er strukturert rundt et sett med prøvetakingskampanjer som strekker seg fra German Bight til Svalbard, hvor prøver blir samlet inn fra store forskningsskip, mindre forskningsskip, fiskerifartøyer og landbaserte stasjoner. Plastikk-partikkelkonsentrasjoner, oppnådd fra de foreslåtte prøvetakingskampanjene, vil bli brukt i oseanografiske modellberegninger.

Modelltilnærmingen brukes til å kombinere utgivelses- og transportscenarier, med sannsynlighet og tidsrom for at partikler skal synke, defragmentere og / eller havne på strender. FAKTA vil være vil også se på mer komplekse partikler som nanoplast og dekkslitasje-partikler i marine prøver. Begge partikkeltypene kan foreløpig ikke måles på en god måte. FACTS vil dele sin ekspertise og funn til et bredt spekter av interessenter, alt fra andre forskere til europeiske beslutningstakere.

Oppdatert: 14.09.2022

Flukser og skjebnen til mikroplast i Nordeuropeiske farvann har 1 publikasjon ved NILU:

Occurrence and backtracking of microplastic mass loads including tire wear particles in northern Atlantic air

Gossmann, Isabel; Herzke, Dorte; Held, Andreas; Schulz, Janina; Nikiforov, Vladimir; Georgi, Christoph; Evangeliou, Nikolaos; Eckhardt, Sabine; Gerdts, Gunnar; Wurl, Oliver; Scholz-Böttcher, Barbara

2023